PRACE-6IP
PRACE 6th Implementation Phase Project

Cele, których dotyczy proponowany projekt, opierają się na wykazanych mocnych stronach europejskiego ekosystemu HPC, które wspiera PRACE. Głównym celem PRACE jest zapewnienie najlepszych zasobów dla nauki. Chociaż PRACE jest mocno zaangażowane w ciągłe ulepszanie już wdrożonych usług, niniejszy projekt ma na celu dalsze wzmacnianie znaczenia i wpływu PRACE na ekosystem HPC poprzez zaspokojenie wysokich ambicji Europy w zakresie HPC, zgodnie z potrzebami wyrażonymi w tekście konkursu INFRAEDI-01-2018. Zostanie to zrealizowane w ciągu 32 miesięcy czasu trwania projektu w latach 2019-2021 i będzie monitorowane za pomocą zestawu kluczowych wskaźników wydajności (KPI – Key Factor Indicator).

PRACE-6IP to również obszar badań realizowanych przez członków Konsorcjum PRACE związany z projektowaniem nowych Infrastruktur obliczeniowych i ich operacyjności z uwzględnieniem wydajności energetycznej. Tematyka wydajności energetycznej jest bardzo ważna w szerokim kontekście, także ekologicznym i ma ona swoje miejsce w projekcie. Z wydajnością związana jest także odpowiednia jakość uruchamianych aplikacji i kodów. Duże, przed-Exaskalowe architektury wymagają nowego podejścia przy projektowaniu aplikacji: zarządzanie pamięcią operacyjną, komunikacją międzyprocesową, dostępem do przestrzeni dyskowej itd. Takie paradygmaty dobrego programowania w kontekście poprawy wydajności aplikacji na maszynie obliczeniowej klasy Tier-0 predestynują do włączenia ich do części badawczej PRACE.

Poszukiwanie nowych, lepszych wydajnościowo rozwiązań dla infrastruktury obliczeniowej dotyczy komponentów sprzętowych, programowych oraz uzgodnień na szczeblu zarządczym. Komponentem badawczym jest także przygotowanie algorytmów zarządzania środowiskiem obliczeniowym dla zadań uruchamianych w trybie Urgent Computing. W PRACE-5IP analizowano możliwości uruchamiania takich zadań na wybranych systemach wielkości Tier-1. W tym projekcie analiza będzie dotyczyć środowisk większych: Tier-0 a także przed-Exaskalowych (będą dostępne w 2020 roku). Ponadto będą zbadane aplikacje użytkowe w celu ich optymalnego uruchamiania, i które będą produkcyjne udostępnione w PRACE we współpracy z CoE (Center of Excellence In Solid Earth), w trybie Urgent Computing.

Infrastruktura PRACE została prawnie utworzona na podstawie prawa belgijskiego w kwietniu 2010 roku w formie Stowarzyszenia (non-profit) PRACE (“Association Internationale Sans But Lucratif”, AISBL) w celu udostępniania europejskiej infrastruktury HPC dla wspierania zaawansowanego modelowania i symulacji, co jest wymagane przez europejskie środowisko badawcze ze wszystkich dziedzin naukowych i przemysłowych. Praca organizacji, która skupia 26 krajów Unii Europejskiej i krajów stowarzyszonych jest wspierana przez serię projektów implementacyjnych, częściowo fundowanych przez Komisję Europejską.

Partnerami projektu są:
Austria: ACONET Association – Austrian Academic Computer Network
Belgium: DGO6-SPW – Direction générale opérationnelle de l’Économie, de l’Emploi et de la Recherche – Service Public de Wallonie
Bulgaria: NCSA – Executive agency “Electronic communication networks and information systems”
Cyprus: CaSToRC – Computation-based Science and Technology Research Center, The Cyprus Institute
Czech Republic: IT4I, VŠB – Technical University of Ostrava
Denmark: DeIC – Danish e-Infrastructure Cooperation
Finland: CSC – IT Center for Science Ltd.
France: GENCI – Grand Equipement National de Calcul Intensif
Germany: GCS – GAUSS Centre for Supercomputing e.V
Greece: GRNET – Greek Research and Technology Network S.A.
Hungary: KIFÜ – Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
Ireland: ICHEC – Irish Centre for High-End Computing
Israel: IUCC – Inter-University Computation Center
Italy: CINECA – Consorzio Interuniversitario
Luxembourg: University of Luxembourg
The Netherlands: SURFsara
Norway: SIGMA – UNINETT Sigma AS – The Norwegian Metacenter for Computational Science
Poland: PSNC – Instytut Chemii Bioorganicznej PAN – Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
Portugal: Universidade de Coimbra
Slovakia: Computing Center of the Slovak Academy of Science
Slovenia: ULFME – University of Ljubljana, Faculty of Mechanical Engineering
Spain: BSC – Barcelona Supercomputing Center – Centro Nacional de Supercomputación
Sweden: Vetenskapsrådet – Swedish Research Council
Switzerland: CSCS, ETH – Eidgenössische Technische Hochschule Zürich – Swiss Federal Institute of Technology, Zürich
Turkey: UYBHM – Ulusal Yuksek Basarimli Hesaplama Merkezi, Istanbul Technical University – National Center for High-Performance Computing
UK: EPCC, EPSRC – The Engineering and Physical Sciences Research Council

Data rozpoczęcia: 2019-05-01
Data zakończenia: 2021-12-31
Rola: Partner
Pochodzenie: Projekt zagraniczny
Finansowanie: H2020