PRACE LAB
PRACE - Współpraca w zakresie zaawansowanych obliczeń w Europie

To projekt realizowany w Polsce, oferujący zaawansowane usługi obliczeniowe oraz składowania danych, wspierający środowiska naukowe w kraju i Europie oraz badania przemysłowe w gospodarce. Najnowocześniejsza i największa infrastruktura obliczeniowa o najwyższym standardzie niezawodności.

Celem nadrzędnym projektu jest zwiększenie konkurencyjności środowiska naukowego oraz gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem MŚP, na rynkach międzynarodowych. Dzięki realizacji prac rozwojowych planowana jest poprawa pozycji polskiego sektora ICT poprzez wsparcie i wzmocnienie rozwoju innowacyjnych rozwiązań.

Celem bezpośrednim projektu jest budowa szeroko dostępnej infrastruktury obliczeniowej HPC (ang. High Performance Computing) złożonej z wysokowydajnych serwerów obliczeniowych, specjalizowanych jednostek przetwarzania i elastycznych systemów zarządzania danymi oraz udostępnienie jednostkom naukowym i przedsiębiorstwom w oparciu o tę infrastrukturę usług dla prac badawczo-rozwojowych i działań komercyjnych.

Realizacja projektu planowana jest na lata 2019-2023 i obejmuje budowę wyspecjalizowanych laboratoriów, gwarantujących najwyższą jakość świadczonych usług.

Partnerami projektu są:
– Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk – Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
– Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH
– Politechnika Białostocka
– Politechnika Częstochowska
– Politechnika Gdańska CI TASK
– Politechnika Łódzka
– Politechnika Świętokrzyska
– Politechnika Wrocławska – Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe

Data rozpoczęcia: 2019-01-01
Data zakończenia: 2023-12-31
Rola: Koordynator
Pochodzenie: Projekt krajowy
Finansowanie: Projekt krajowy - strukturalny/PO IR