QATM
Quantum Air Traffic Management

Celem projektu QATM jest uzyskanie przewagi kwantowej w postaci uzyskiwanych rozwiązań w czasie rzeczywistym opartych o algorytmizacje i rozwiązanie problemu zarządzania obiektami znajdującymi się w przestrzeni powietrznej naszego kraju. Innowacyjność zaproponowanego rozwiązania uwzględnia:
– Udoskonalenie istniejących systemów ATM przy pomocy algorytmów kwantowych, które mogłoby umożliwić opracowanie wariantowo-optymalnych planów/harmonogramów w czasie rzeczywistym, w odpowiedzi na dynamiczne zmiany w przestrzeni powietrznej przy uwzględnieniu wszystkich zadanych parametrów, ograniczeń i potencjalnie wielu kryteriów oceny rozwiązania.
– Zabezpieczenie opracowywanych w ramach projektu rozwiązań poprzez wykorzystanie technologii komunikacji kwantowej, a w szczególności kwantowej dystrybucji klucza (ang. Quantum Key Distribution) do bezpiecznej transmisji wymienianych danych.
– Opracowane i zweryfikowane zostaną kluczowe założenia do budowy systemów ATM nowej generacji z wykorzystaniem technologii kwantowych.

Data rozpoczęcia: 2021-06-01
Data zakończenia: 2024-05-31
Rola: Partner
Pochodzenie: Projekt krajowy
Finansowanie: Projekt krajowy - NCBiR - SZAFIR
Strona www: