STARGATE
reSilienT fARminG by Adaptive microclimaTe managEment

STARGATE ma na celu opracowanie, przetestowanie, wdrożenie i przedstawienie ram, które poprawią odporność systemów rolniczych, na zmienne warunki klimatyczne i ekstremalne zdarzenia pogodowe, przy jednoczesnym zapewnieniu naukowego dźwięku, który pomoże decydentom w planowaniu krajobrazu i długoterminowej adaptacji nowoczesnego rolnictwa na zmiany klimatu. STARGATE będzie działać zgodnie z podejściem Living Lab w 9 obszarach pilotażowych, aby zbudować silną społeczność interesariuszy z sektorów rolnictwa i leśnictwa, decydentów i polityków oraz innych powiązanych interesariuszy, w tym organizacji pozarządowych, banków, firm ubezpieczeniowych itp. Takie żywe laboratoria pomogą STARGATE, aby lepiej zrozumieć i rozwiązać potrzeby interesariuszy oraz stworzyć bazę danych scenariuszy ryzyka dla każdej lokalizacji, opracować narzędzia wspomagania decyzji w celu przetestowania strategii Inteligentnego Rolnictwa Klimatycznego (CSA) oraz zbudować silną społeczność interesariuszy wokół wszystkich pilotów, którzy zagwarantują im prawdziwe zaangażowanie.

Projekt jest realizowany przez konsorcjum naukowo-przemysłowe 26 partnerów z 13 krajów europejskich, w tym Centrum Badań i Technologii Hellas jako koordynator, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe i inne.

Data rozpoczęcia: 2019-10-01
Data zakończenia: 2024-11-30
Rola: Partner
Pochodzenie: Projekt zagraniczny
Finansowanie: H2020