Promocja otwartej nauki w projekcie EOSC FUTURE

Promocja otwartej nauki w projekcie EOSC FUTURE
Wraz z początkiem kwietnia rozpoczęto prace w projekcie EOSC-FUTURE, który ma na celu połączenie różnych inicjatyw i projektów w zakresie rozwoju EOSC (European Open Science Cloud). Inicjatywa Komisji Europejskiej zakłada rozwój infrastruktury zapewniającej użytkownikom usługi promujące praktyki otwartej nauki. Konsorcjum projektowe składa się z 36 partnerów, jednym z nich jest PCSS.

„Badania bez granic” to jedno z głównych haseł, które od kilku lat przyświeca działaniom Komisji Europejskiej. W ślad za tym pojawiają się projekty, umożliwiające przyspieszenie rozwoju nauki i innowacji w Europie. Jednym z nich jest, uruchomiony na początku kwietnia bieżącego roku, projekt EOSC FUTURE.

Finalnym celem inicjatywy jest zademonstrowanie działającej Platformy EOSC ze zintegrowanym środowiskiem wykonawczym, składającym się z danych, profesjonalnie świadczonych usług oraz otwartych produktów badawczych i infrastruktury badawczej, do której dostęp będą mieli i z której będą mogli korzystać europejscy naukowcy. Uzyskają oni wsparcie oraz odpowiednie wyszkolenie w zakresie korzystania z zasobów i rozwiązań EOSC. Rezultatem projektu będzie dalszy rozwój EOSC w kierunku kilku odrębnych komponentów.

Struktura projektu składa się z części Technicznej i części Zaangażowania Naukowego. PCSS, będący jednym z członków Konsorcjum, zaangażowany jest w obie te części. W części Technologicznej praca PCSS koncentruje się na udoskonaleniu AI (Sztucznej Inteligencji) portalu EOSC względem użytkowników. Do części naukowej poznańskie Centrum wniesie swoje bogate doświadczenie we współpracy z partnerami komercyjnymi poprzez Digital Innovation Hub w celu wspierania integracji MŚP z portalem EOSC i ogólnym środowiskiem kulturowym Otwartej Nauki.

Więcej informacji na temat projektu można znaleźć TUTAJ.