EnrichEuropeana+: Ludzie i komputery współpracują ze sobą, odkrywając skarby przeszłości

EnrichEuropeana+: Ludzie i komputery współpracują ze sobą, odkrywając skarby przeszłości

Projekt EnrichEuropeana+, który rozpoczął się na początku kwietnia br., to inicjatywa połączenia nauki obywatelskiej i sztucznej inteligencji w celu odkrycia rękopisów z XIX wieku i udostępniania ich badaczom, studentom czy historykom-amatorom. Do tej inicjatywy, oprócz PCSS, dołączyły instytucje partnerskie z Polski, Holandii, Niemiec, Irlandii, Austrii i Chorwacji.

Istnieje wiele informacji o XIX-wiecznej historii, które w większości pozostają uśpione w archiwach. Większość oryginalnych źródeł jest dostępna tylko w formie rękopisów, przez co nie można uzyskać do nich dostępu na szerszą skalę. Aby rozwiązać ten problem, w trakcie projektu zdigitalizowane zostaną ważne i ciekawe dokumenty, a zastosowanie sztucznej inteligencji w połączeniu z wkładem społeczności działającej jako „Naukowcy – Obywatele”, pozwoli dokonać transkrypcji tych odręcznych dokumentów.

Projekt wykorzysta platformę Europeana, która wspiera sektor dziedzictwa kulturowego w jego cyfrowej transformacji, zapewniając jeden wspólny portal dla treści pochodzących z instytucji dziedzictwa kulturowego z całej Europy. EnrichEuropeana+ opiera się na wcześniejszych projektach finansowanych przez UE, w ramach których opracowano platformę Europeana, platformę Transcribathon do pozyskiwania transkrypcji w ramach crowdsourcingu w Europeanie oraz narzędzie do automatycznej transkrypcji Transkribus. W projekcie zastosowane zostaną technologie przetwarzania języka naturalnego i analizy dużych zbiorów danych do analizy transkrypcji i ich tłumaczeń, zapewniając wsparcie dla semantycznego wzbogacania metadanych, grupowania i klasyfikacji. To, co wcześniej zajmowałoby wiele dni, będzie można odczytać w ciągu kilku minut, oszczędzając naukowcom cenny czas i otwierając naszą historię.

PCSS, które uczestniczyło również w pierwszej edycji projektu, będzie kontynuować prace nad rozwojem oprogramowania służącego do dostarczania dokumentów dla platformy Transcribathon. W ramach prac planowane są również rozszerzenia w innych systemach skupionych wokół naszego narodowego agregatora metadanych dziedzictwa kulturowego – Federacji Bibliotek Cyfrowych. Pozwoli to rozpowszechnić transkrypcje rękopisów powstałych przy współpracy sztucznej inteligencji i uczestników akcji crowdsourcingowych przeprowadzanych na platformie Transcribathon.

Więcej informacji na temat projektu można znaleźć TUTAJ.