Przetargi

przejdź do: PRZETARGI PO TERMINIE SKŁADANIA OFERT, aby zobaczyć przetargi dla których termin składania ofert upłynął

Poniższa lista zawiera przetargi, dla których termin składania ofert jeszcze nie upłynął.

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
Sygnatura:  TP2 540_2021 Roboty remontowe - zmiana sposobu użytkowania części budynku usługowego użytkowanej jako pokoje gościnne na cele laboratoryjne w budynku B ICHB PAN przy ul. Noskowskiego 12/14 w Poznaniu 
Opis:  przetarg nieograniczony na .
Termin składania ofert : 30/11/2021

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
Sygnatura:  PN 538/2021 wysokoprzepustowy sekwenator 
Opis:  przetarg nieograniczony na .
Termin składania ofert : 06/12/2021

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
Sygnatura:  PN 539/2021 DOSTAWA WYSOKOROZDZIELCZEGO SPEKTROMETRU MAS Z AKCESORIAMI DO MIEJSCA WSKAZANEGO W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO 
Opis:  przetarg nieograniczony na .
Termin składania ofert : 27/12/2021

Pozostałe zamówienia dla:
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
w serwisie Platforma Zakupowa

<< poprzednie następne >>

 

Klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o zamówienia publiczne. (pdf)