QualiPSo: XV spotkanie plenarne

QualiPSo: XV spotkanie plenarne
Przez trzy dni, od 26 do 28 października, członkowie konsorcjum oraz przedstawiciele centrów kompetencji z różnych stron świata dyskutowali w Poznaniu na XV plenarnym spotkaniu QualiPSo. Spotkanie było próbą podsumowania, kończącego się na początku przyszłego roku, projektu.
QualiPSo to międzynarodowy projekt skupiający organizacje z Europy, Chin i Brazylii, finansowany przez Unię Europejską w ramach 6. Programu Ramowego, dotyczący jakości i wiarygodności otwartego oprogramowania. Celem projektu było stworzenie technologii, procedur i polityk, umożliwiających pełne wykorzystanie potencjału oprogramowania Open Source dla potrzeb dużych i wymagających projektów informatycznych.

Głównym tematem poruszanym podczas trzydniowej sesji plenarnej była prezentacja kluczowych rezultatów projektu oraz transfer wiedzy i rezultatów projektu do sieci Centrów Kompetencji Qualipso, które w oparciu o rezultaty będą świadczyć usługi dla firm i instytucji publicznych zainteresowanych wykorzystaniem i rozwijaniem oprogramowania Open Source. Na spotkaniu prezentowano między innymi zintegrowany zbiór narzędzi do badania jakości oprogramowania Open Source oraz zintegrowane środowisko nowej generacji, wspomagające rozwój oprogramowania OSS (QualiPSo Factory).

XV spotkanie plenarne było okazją do dyskusji nad tym, w jaki sposób ustalić wspólne zakończenie projektu, jak budować wartość samych centrów, a także w jaki sposób mają one współpracować i dalej utrzymywać rezultaty projektu. Ostatnia kwestia jest niezwykle ważna w kontekście nowych centrów kompetencji spoza konsorcjum projektu, które dołączają do sieci QualiPSo.

W ramach spotkania przy współpracy z przedstawicielami centrum kompetencji przy Japońskiej Agencji Rządowej IPA, członkami sieci QualiPSo od początku 2010 roku, przeprowadzono również telekonferencję, dzięki której zaprezentowano projekt QualiPSo oraz wyniki dotyczące badania jakości Open Source na corocznej japońskiej konferencji „IPA Forum”.