Sześć nowych wdrożeń pakietu oprogramowania DInGO w ramach Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej

Sześć nowych wdrożeń pakietu oprogramowania DInGO w ramach Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej
W maju 2015 roku Dział Bibliotek Cyfrowych i Platform Wiedzy PCSS zakończył wdrażanie pakietu DInGO w sześciu instytucjach współpracujących w ramach Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej.

W przypadku czterech instytucji są to wdrożenia pełnego pakietu DInGO, włączając w to systemy dLibra, dLab oraz dArceo wraz z narzędziami, które automatyzują proces digitalizacji (np. ImageMagick czy LibreOffice do konwersji plików). W pozostałych dwóch przypadkach były to wdrożenia oprogramowania dLibra. Zachęcamy do odwiedzania stron WWW udostępniających obiekty cyfrowe z poszczególnych instytucji: