Semiarium PCSS: dr hab. Rafał Pudełko – „Systemy Monitoringu Rolniczej Przestrzeni Produkcyjnej – założenia, bariery i możliwości rozwoju”

Semiarium PCSS: dr hab. Rafał Pudełko – „Systemy Monitoringu Rolniczej Przestrzeni Produkcyjnej – założenia, bariery i możliwości rozwoju”

Zapraszamy na kolejne otwarte Seminarium PCSS, które odbędzie się w poniedziałek 9 maja 2022 roku o godzinie 14:30. Prelegentem będzie dr hab. Rafał Pudełko z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowego Instytutu Badawczego. Semianarium odbędzie się w formie hybrydowej i będzie dostępne on-line na platformie Webex.

Moderatorem spotkania, organizowanego w ramach cyklu otwartych seminariów PCSS „Wyzwania dla infrastruktury informatycznej nauki w erze transformacji cyfrowej”, będzie Juliusz Pukacki, Kierownik Działu Inżynierii Danych i Platform Analitycznych.

Spotkanie odbędzie się na platformie Webex o godz. 14:30: https://tiny.pl/9s8mh.

Rafał Pudełko. Z wykształcenia geograf. Ukończył Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Uczestnik 3 wypraw polarnych do Stacji im. H. Arctowskiego w Antarktyce. Od 2001 związany z Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG) w Puławach. W 2005 roku uzyskał stopień doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii na podstawie rozprawy pt.: „Ocena metod interpolacji danych przestrzennych na potrzeby rolnictwa precyzyjnego”. Stopień dr hab. uzyskał w 2014 roku na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt.: „Ocena potencjałów biomasy ubocznej i odpadowej w UE-27 i Szwajcarii oraz ich regionalizacja”. Od 2015 roku kieruje Zakładem Biogospodarki i Analiz Systemowych IUNG-PIB.

Prowadząc prace badawczo-rozwojow, wykorzystuje głównie narzędzia z pakietów Systemów Informacji Geograficznej. Od 2008 rozwija prowadzony w Instytucie System Monitoringu Suszy Rolniczej w zakresie geostatystyki i teledetekcji. W ramach Dotacji Celowej MRiRW odpowiada za budowę Systemu Monitoringu Biomasy oraz teledetekcję i modelowanie zalań i podtopień na trwałych użytkach zielonych (na potrzeby realizacji Pakietu 9 DRŚP PROW).

Streszczenie prezentacji pt. „Systemy Monitoringu Rolniczej Przestrzeni Produkcyjnej – założenia, bariery i możliwości rozwoju”.
Prezentacja została przygotowana wg następującego planu:
• Strategia rozwoju systemów monitorowania Rolniczej Przestrzeni Produkcyjnej
• Przykłady wdrożeń
• Definicja potrzeb i kierunków rozwoju
• Ograniczenia
• Centrum Geomatyki dla Rolnictwa (KPO)
Zgodnie z w/w scenariuszem, w pierwszej części omówiono systemy monitoringu rozwijane w IUNG-PIB oraz narzędzia i metody stanowiące warsztat naukowy. Następnie zaprezentowano dwa przykłady wdrożeń: System Monitoringu Suszy Rolniczej oraz System Monitoringu Zalań i Podtopień TUZ.
Definiując potrzeby i kierunki rozwoju badań prowadzonych w Instytucie zwrócono uwagę na możliwą współpracę z Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym, głównie w zakresie wdrażania autorskich rozwiązań z dziedziny GIS, wymagających dużych mocy obliczeniowych i zasobów dyskowych. Wskazano również potencjalne ograniczenia, które mogą mieć wpływ na podjętą już współpracę.
W ostatniej części prezentacji omówiono koncepcję Centrum Geomatyki dla Rolnictwa, którego budowa planowana jest IUNG w Puławach, przy finansowaniu z Krajowego Planu Odbudowy.