Uroczysta prezentacja interaktywnej aplikacji edukacyjnej „Dzieci Poznania. Dzieje 15. Pułku Ułanów Poznańskich”

Uroczysta prezentacja interaktywnej aplikacji edukacyjnej „Dzieci Poznania. Dzieje 15. Pułku Ułanów Poznańskich”

24 kwietnia 2022 roku w Wielkopolskim Muzeum Wojskowym w Poznaniu, przy okazji obchodzonego Święta Pułku, odbyła się premierowa prezentacja interaktywnej aplikacji edukacyjnej „Dzieci Poznania. Dzieje 15. Pułku Ułanów Poznańskich”. Projekt powstał przy dofinansowaniu ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022.  Jednym z partnerów przedsięwzięcia jest Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe.

Uroczystości Święta 15. Pułku Ułanów Poznańskich odbyły się z udziałem władz Województwa Wielkopolskiego, Samorządu Województwa Wielkopolskiego, przedstawicieli władz Miasta Poznania, oddziałów rekonstrukcyjnych, Towarzystwa byłych Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku Ułanów Poznańskich, Reprezentacyjnych Oddziałów oraz obecnych żołnierzy z 15. Batalionu Ułanów Poznańskich im. gen. broni Władysława Andersa.

„Dzieci Poznania. Dzieje 15. Pułku Ułanów Poznańskich” to aplikacja edukacyjna, ale nie jest skierowana tylko i wyłącznie do szkół, uczniów i nauczycieli. Obecny program oświatowy traktuje tę część historii bardzo skrótowo, a o działaniach wojsk wielkopolskich nie ma w materiałach szkolnych żadnej wzmianki. Aplikacja jest więc z jednej strony bazą do przeprowadzenia lekcji wychowawczych czy historycznych, także dzięki modułowym, wybiórczym „lekcjom”, stanowiącym kilka-kilkanaście fragmentów opisów wydarzeń wraz z towarzyszącymi im mapami i linią czasu. Dodatkowo treści te uzupełnione są multimediami: galeriami zdjęć archiwalnych, rekonstrukcyjnych oraz filmów i słuchowisk. Zakres materiału jest więc znacznie większy, niż możliwości prezentacji w szkole.

Celem twórców nie było bowiem stworzenie encyklopedycznego serwisu internetowego będącego streszczeniem istniejącego podręcznika czy też skryptu z linkami do innych źródeł w sieci Internet. „Dzieci Poznania. Dzieje 15. Pułku Ułanów Poznańskich” to raczej fundament do budowania opowieści, materiał do dalszego zgłębiania popularnej wiedzy historycznej z tego okresu, który może służyć także do tworzenia interaktywnych prezentacji w przestrzeniach muzealnych.

W ciągu kilku miesięcy prac uzbierano ponad 3000 multimedialnych obiektów, z czego ponad 1100 to zdjęcia archiwalne, dalsze 1600 to zdjęcia powstałe podczas kilku rekonstrukcyjnych dni filmowych oraz albumy zdjęć współczesnych, a blisko setka pozostałych materiałów to etiudy filmowe, wywiady ze specjalistami, poruszone metodą perspektywy kulisowej do trójwymiaru zdjęcia archiwalne oraz dookólne prezentacje rekonstrukcyjnego umundurowania. To bodaj najbardziej kompletna publikacja o Ułanach Poznańskich z tak bogatym zbiorem materiałów źródłowych.

Aplikację można było zrealizować dzięki wspólnej, regionalnej koalicji instytucji nauki, sztuki, nowych technologii i kultury, a także wielu osób i instytucji, dla których idea zachowania naszego wspólnego dziedzictwa stała się równie ważną.

Projekt „Dzieci Poznania. Dzieje 15. Pułku Ułanów Poznańskich” Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022.

Dzieci Poznania. Dzieje 15. Pułku Ułanów Poznańskich