Seminarium PCSS: dr hab. Maciej Figiel – „Identyfikacja wczesnych zmian degeneracyjnych w tkance mózgowej z użyciem wysoko rozdzielczych obrazów neuronów i uczenia maszynowego: ADMIRE usecase”

Seminarium PCSS: dr hab. Maciej Figiel – „Identyfikacja wczesnych zmian degeneracyjnych w tkance mózgowej z użyciem wysoko rozdzielczych obrazów neuronów i uczenia maszynowego: ADMIRE usecase”
Szósta edycja seminarium PCSS będzie mieć miejsce 7 lutego 2022 roku o godz. 14:30. Swoją prelekcję pod tytułem: „Identyfikacja wczesnych zmian degeneracyjnych w tkance mózgowej z użyciem wysoko rozdzielczych obrazów neuronów i uczenia maszynowego: ADMIRE usecase” wygłosi dr hab. Maciej Figiel z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN.

Moderatorem spotkania, organizowanego w ramach cyklu otwartych seminariów PCSS „Wyzwania dla infrastruktury informatycznej nauki w erze transformacji cyfrowej”, będzie dr hab. inż. Ariel Oleksiak.

Zapraszamy na seminarium na platformie Webex w dniu 7.02.2022 r o godzinie 14:30.

 

dr hab. Maciej Figiel

Ekspert i autor prac naukowych w dziedzinie chorób neurodegeneracyjnych, modeli zwierzęcych, podejść terapeutycznych in vivo, neurobiologii i komórek macierzystych. Jest członkiem sieci European Huntington’s Disease Network, ekspertem dla The Jackson Laboratory i Cure Huntington’s Disease Initiative (CHDI Foundation). Jest ekspertem i recenzentem w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w programach STRATEGMED, INOMED i innych. Recenzent w wielu czasopismach z dziedziny neuronauki: Brain Research Bulletin, Frontiers in Cellular Neuroscience, Glia, Molecular Neurobiology, Experimental & Molecular Medicine, Cell Death and Disease oraz recenzent w Israel Science Foundation.

Maciej Figiel tytuł doktora uzyskał w Zakładzie Anatomii i Biologii Komórki Uniwersytetu Ulm w Niemczech za odkrycie systemu regulacji glejowych transporterów glutaminianu, które kontrolują sygnalizację glutaminergiczną w mózgu. Po powrocie do Polski w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu rozpoczął badania nad genetycznymi chorobami neurodegeneracyjnymi – chorobą Huntingtona (HD) i ataksja rdzeniowo móżdżkową typu 3 (SCA3). Wyprodukował mysz transgeniczną z ludzkim nieprawidłowym genem ataksyny-3. Mysz ta jest pierwszym modelem typu knock-in choroby SCA3 i pozwala na poznanie natury chorób poliglutaminowych oraz na testowanie terapii chorób neurodegeneracyjnych.

Maciej Figiel uzyskał habilitację w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie. Kieruje Zakładem Neurobiologii Molekularnej w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu. Jako samodzielny badacz odkrył wczesne objawy choroby Huntingtona związane z białkiem p53, ścieżkami MAPK i WNT w indukowanych komórkach macierzystych. Obecnie pracuje nad identyfikacją mechanizmów neurodegeneracji w SCA3/MJD odkrywając wczesne, przed objawowe mechanizmy choroby neurodegeneracyjnej. Kieruje także projektem dotyczącym rozwoju mózgu w chorobie Huntingtona. Rozwój mózgu w chorobie neurodegeneracyjnej jest badany z pomocą tak zwanych mini-mózgów w probówce oraz technologii sekwencjonowania RNA pojedynczych komórek.

Maciej Figiel jest kierownikiem oraz wykonawcą wielu projektów naukowych, między innymi projektów w konsorcjach europejskich i międzynarodowych E-Rare oraz projektu Pioneer SCA3/MJD Translational Research Award National Ataxia Fundation. Promotor prac doktorskich, magisterskich i inżynierskich.