Seminarium PCSS: dr n. med. Mikołaj Pawlak – „Rozpoznawanie obrazu w neuronaukach klinicznych”

Seminarium PCSS: dr n. med. Mikołaj Pawlak – „Rozpoznawanie obrazu w neuronaukach klinicznych”

W poniedziałek, 20 grudnia 2021 roku, zapraszamy na trzecie otwarte seminarium PCSS. Prelegentem będzie dr n. med. Mikołaj Pawlak z Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, prezentując temat „Rozpoznawanie obrazu w neuronaukach klinicznych”.

Wydarzenie organizowane jest w ramach cyklu otwartych seminariów PCSS „Wyzwania dla infrastruktury informatycznej nauki w erze transformacji cyfrowej”.

Dr n. med. Mikołaj A. Pawlak jest absolwentem Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Odbył studia doktoranckie na Poznańskim Uniwersytecie Medycznym oraz postdoc w latach 2005-2009 w Neuroradiology Division, Department of Radiology University of Pennsylvania w Filadelfii w Stanach Zjednoczonych.

Jest specjalistą w neurologii. Jego zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim obrazowania ośrodkowego układu nerwowego w tomografii rezonansu magnetycznego (MRI) w chorobach naczyniowych i demielinizacyjnych, leczenia i rehabilitacji zaburzeń poznawczych i deficytów mowy po udarach mózgu, nowoczesnych metod terapii stwardnienia rozsianego oraz obrazowania naczyń wewnątrzczaszkowych za pomocą przezczaszkowej ultrasonografii dopplerowskiej z obrazowaniem w kolorze.

Mikołaj A. Pawlak jest adiunktem w Klinice i Katedrze Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, pracował w Sekcji Neuroradiologii Departamentu Radiologii University of Pennsylvania w Filadelfia oraz w Katedrze Neurologii, Johns Hopkins University w Baltimore w Stanach Zjednoczonych oraz Erasmus Medical Center w Rotterdamie. Należy do American Academy of Neurology (AAN) oraz European Academy of Neurology (EAN).

Na seminarium zatytułowane „Rozpoznawanie obrazu w neuronaukach klinicznych” zapraszamy w poniedziałek 20 grudnia, o godzinie 14:30.

Moderatorem seminarium będzie dyrektor PCSS – dr inż. Cezary Mazurek.

Spotkanie odbędzie się w formie hybrydowej i będzie dostępne za pomocą platformy Webex: https://tiny.pl/9dxhg.