Społeczna akcja w projekcie AMUNatColl

Społeczna akcja w projekcie AMUNatColl

Do 25 września potrwa akcja społeczna, zorganizowana w ramach projektu AMUNatColl, realizowanego przez Wydział Biologii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe. Przedsięwzięcie pod hasłem „Nie-boska ambrozja” ma na celu opracowanie mapy występowania roślin alergennych z rodzaju ambrozja na terenie Poznania oraz przygotowanie raportu o zagrożeniu alergologicznym, którego źródłem są ziarna pyłku wytwarzane przez tę roślinę.

U podstaw potrzeby realizacji projektu leży wartość naukowa zbiorów przyrodniczych zgromadzonych na Wydziale Biologii UAM. Przez dekady działalności WB UAM (i wcześniejszych struktur UAM prowadzących badania i kształcących w zakresie nauk przyrodniczych) zebrano jedną z największych w kraju, a w niektórych dziedzinach także w Europie, kolekcję okazów botanicznych, mykologicznych oraz zoologicznych. Zbiory te mają znaczenie nie tylko archiwalne, lecz posiadają również bezcenną wartość naukową, dając bardzo duży potencjał do prowadzenia badań oraz pracy dydaktycznej, a także do wykorzystania w kontekstach kulturowych, społeczno-ekonomicznych i prawnych.

Misją całego projektu jest rozwój i promocja wiedzy przyrodniczej poprzez gromadzenie i udostępnianie danych o różnorodności biologicznej oraz dostarczanie narzędzi do jej analizy jak najszerszej grupie odbiorców. Skierowana jest do wszystkich, którzy dokumentują florę, faunę, mykobiotę i siedliska przyrodnicze w celach naukowych, edukacyjnych i zawodowych. Może być więc przydatna dla naukowców, nauczycieli, studentów i uczniów, pracowników ochrony przyrody czy urzędników i służb związanych z zarządzaniem środowiskiem, ale także dla amatorów przyrody.

Jednym z pierwszych, praktycznych przykładów wykorzystania aplikacji, powstałej w ramach projektu, jest wspomniana akcja „Nie-boska ambrozja”. Przedsięwzięcie podzielone zostało na trzy etapy; jednym z nich jest poszukiwanie i kartowanie stanowisk ambrozji w Poznaniu z udziałem społeczeństwa, przy wykorzystaniu systemu AMUNATCOLL IT.

Więcej informacje na temat wydarzenia znaleźć można na stronie www.anc.amu.edu.pl.