Spotkanie grupy PIONIER CERT w Poznaniu

Spotkanie grupy PIONIER CERT w Poznaniu
10 lipca 2013 roku w siedzibie Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie robocze grupy PIONIER-CERT – zespołu reagującego na incydenty bezpieczeństwa w krajowej sieci naukowej PIONIER.

Dzisiejsze spotkanie miało charakter techniczny i poświęcony przede wszystkim kwestiom bieżącej działalności i najbliższych planów grupy związanych z podnoszeniem poziomu bezpieczeństwa sieci PIONIER z jednej strony, a udostępnianiem nowych usług oraz możliwości w zakresie zabezpieczeń użytkownikom sieci – z drugiej. Spotkanie otworzył dr inż. Maciej Stroiński, Dyrektor Techniczny PCSS, a moderatorem sesji był dr inż. Maciej Miłostan z Zespołu Bezpieczeństwa PCSS. Omówiono m.in. doświadczenia i prognozowane trendy w zakresie ataków rozproszonej odmowy dostępu do usługi (ang. DDoS) oraz stosownych technik obrony. W końcowej części spotkania Ireneusz Tarnowski z Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego przedstawił prezentację związaną z zagrożeniami rozprzestrzeniającymi się za pośrednictwem poczty elektronicznej, dyskusja nad którą zamknęła całe spotkanie.

Spotkanie transmitowano do wybranych ośrodków MAN za pośrednictwem systemu wideokonferencyjnego, zakupionego dla potrzeb projektu naukowo-badawczego PLATON – Platforma Obsługi Nauki. Kolejne spotkanie odbędzie się prawdopodobnie na początku listopada, a jego lokalizacja (prawdopodobnie Gliwice, Częstochowa lub Poznań) zostanie potwierdzona w późniejszym terminie.

Zapraszamy na stronę PIONIER CERT.