CLONETS-DS
Sieciowe usługi czasu - Studium Projektowe

Celem projektu CLONETS-DS jest zaprojektowanie ogólnoeuropejskiego, ultraprecyzyjnego referencyjnego systemu transmisji czasu i częstotliwości (T&F-RS) dostępnego dla europejskiego środowiska naukowego, który uwzględni potrzeby szerokiej gamy użytkowników oraz zapewni zrównoważony rozwój usług czasu i częstotliwość, wzmacniając tym samym europejską przestrzeń badawczą. Projekt jest kolejnym krokiem zbliżającym członków projektu do wpisania systemu transmisji T&F na mapę drogową ESFRI.
Celami szczegółowymi są:
1. Analiza potrzeb środowiska naukowego w zakresie dostępu do ultraprecyzyjnych sygnałów czasu i częstotliwości oraz zdefiniowania usług opartych na tych sygnałach.
2. Zdefiniowanie architektury systemy, który będzie wspierał usługi czasu i częstotliwości na najwyższym poziomie stabilności i dokładności.
3. Zaprojektowanie modelu inżynieryjnego, jak również strategii wdrożenia, które zapewnią współpracę już istniejących systemów transmisji czasu i częstotliwości na poziomie europejskim oraz ewentualnych przyszłych rozszerzeń tychże systemów, w tym stworzenie wspólnej platformy danych.
4. Opracowanie mapy drogowej i strategii wdrożenia infrastruktury badawczej.
5. Wzmocnienie europejskiej przestrzeni badawczej poprzez opracowanie planów integracji środowiska związanego z czasem i częstotliwością z europejską przestrzenią badawczą.

Projekt jest realizowany przez konsorcjum naukowo-przemysłowe z siedmiu krajów. W skład konsorcjum wchodzą:
– GEANT,
– PCSS,
– PTB,
– CNRS
– INRMI,
– CESNET,
– MENLO,
– Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i. (ISI)
– University of Granada
– Seven Solutions SL
– TUM
– University of Bonn
– Piktime Systems sp. z o.o.
– Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica
– Universite Paris 13
– RENATER
– University College London
– Muquans

Data rozpoczęcia: 2020-10-01
Data zakończenia: 2022-09-30
Rola: Partner
Pochodzenie: Projekt zagraniczny
Finansowanie: H2020