Sprawozdanie z działalności PCSS w 2020 roku

Sprawozdanie z działalności PCSS w 2020 roku
Zapraszamy do zapoznania się z raportem zawierającym sprawozdanie z działalności Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego w 2020 roku. Cyfrowa nauka, gospodarka i społeczeństwo to obszary, w których prezentujemy nasze przykładowe osiągnięcia w działalności badawczo-rozwojowej i wdrożeniowej.
O komentarz na temat wyzwań w każdym z tych obszarów zapytaliśmy bliskich nam specjalistów:

– kluczowe kierunki rozwoju nauki omawia Prof. dr hab. inż. Marek Figlerowicz, dyrektor Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu,
– czwartą rewolucję przemysłową charakteryzuje Andrzej Soldaty, prezes zarządu Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości,
– społeczne korzyści i zagrożenia związane z wykorzystywaniem sztucznej inteligencji naświetla Prof. dr hab. inż. Roman Słowiński, wiceprezes Polskiej Akademii Nauk.

Poza obszarami aktywności związanej z rozwojem technologii ICT i ich zastosowań, w raporcie znajdują się również informacje na temat naszej infrastruktury informatycznej, a także mnóstwo danych charakteryzujących naszą działalność w roku 2020.

Raport 2020 to podsumowanie, które uświadamia nam wszystkim skalę wyzwań przed jakimi stoimy w przyszłości.

Zapraszamy do lektury i komentarzy kierowanych na adres: rok2020@pcss.pl.