TERENA 2010: Media nowej jakości i nowej generacji

TERENA 2010: Media nowej jakości i nowej generacji
Uzupełnieniem niezwykle dynamicznej prezentacji stoiska PIONIERA i PCSS były dwie sesje przygotowane przez zespół sieciowy i zespół aplikacji nowej generacji Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego. Doświadczenie polskich naukowców, które niemal namacalnie widać na wystawie, w techniczny sposób omawiali Krzysztof Kurowski i Maciej Głowiak.
„Wyzwania nowych multimediów i aplikacji sieciowych” to rezultat wielu badań prowadzonych w Dziale Aplikacji PCSS. Doktor Kurowski przedstawił przegląd tych prac wraz z konkretnymi rozwiązaniami sprzętowymi i aplikacyjnymi, takimi jak wykorzystanie mocy nowoczesnych procesorów graficznych do obliczeń, badaniami nowych interfejsów użytkownika i symulacji na żywo wirtualnych obiektów czy śledzenie ruchu obiektów (motion tracking). Na tych przykładach pokazywał dalsze kierunki badań zespołu w PCSS, włącznie z wykorzystaniem większych rozdzielczości obrazów do aplikacji wizualizacyjnych.

O takich właśnie rozdzielczościach jak wykorzystywana w cyfrowym kinie jutra – 4K – mówił Maciej Głowiak z Działu Sieci PCSS. „Rosnące rozdzielczości obrazu sprawiają, że wiele nowych zastosowań badawczych staje się możliwych dzięki tym technologiom. Należy jednak pamiętać, że transmisja tak dużych ilości informacji za pośrednictwem sieci powoduje zwiększone zapotrzebowanie na pasmo, magazynowanie danych i wydajność z obliczeń” – przekonywał w swoim wystąpieniu. Zapewnienie lepszych parametrów sieci naukowych w następnych kilku latach będzie jednak prowadzić do możliwości wykorzystania tej technologii zarówno w naukowych systemach testowych, jak i w konkretnych przypadkach wymagających jak najlepszej jakości, jak medycyna, monitoring bezpieczeństwa, systemy wizualizacji projektowej, czy też rozrywka – cyfrowe kino i wysokiej jakości wideokonferencje określane mianem „teleobecności”.

Polski wymiar konferencji TERENA stanowią także specjaliści uczestniczący w zadaniach projektu GEANT3; służą oni pomocą na stoisku GEANTA przez cały czas trwania TNC’2010. Jednym z takich zadań jest cNIS – usługa informacji o topologii sieci. Specjalny poster informacyjny, przygotowany przez kolegów z PCSS, znajduje się także w hallu wystawy towarzyszącej konferencji.