Transmisja materiałów 4K 3D przez Atlantyk

Transmisja materiałów 4K 3D przez Atlantyk

25 czerwca w ramach konferencji U.S. Ignite Application Summit odbywającej się w Chicago przeprowadzona została demonstracja transmisji nieskompresowanych materiałów 4K 3D z Poznańskiego Centrum Superkomputerowo Sieciowego do Electronic Visualization Laboratory (EVL), które jest częścią University of Illinois w Chicago.

Połączenie o przepustowości umożliwiającej transmisję strumieni danych 4K 3D zapewnione zostało dzięki Global Lambda Integrated Facility (GLIF), międzynarodowemu konsorcjum dostawców i operatorów sieciowych wspierającemu badania nad transmisjami dużych wolumenów danych, którego PCSS jest również członkiem. Na potrzeby demonstracji zestawione zostało dedykowane połączenie o przepustowości 10Gbit/s pomiędzy Poznaniem a Chicago przez które transmitowany był nieskompresowany strumień danych 4K 3D o średniej przepływności wynoszącej 3.4Gbit/s. Dane przesyłane były przez łącze optyczne zestawione z wykorzystaniem sieci PIONIER, NetherLight, połączenia transatlantyckiego ACE (America Connects to Europe) oraz sieci StarLight. Całkowita długość połączenia łączącego PCSS i EVL wynosiła ponad 10.000 km.

Ponieważ laboratorium EVL nie posiada dedykowanej sali wyposażonej w sprzęt projekcyjny 3D i systemy sprzętowego kodowania obrazów w rozdzielczości 4K, demonstracja musiała zostać przeprowadzona w nieco inny sposób. Do transmisji i wizualizacji treści 4K 3D wykorzystane zostały rozwiązania programowe, takie jak UltraGrid i SAGE, opracowane przez środowiska naukowe i udostępniane na zasadach otwartych licencji. Nieskompresowane dane 4K 3D wysyłane były z serwerów umieszczonych w PCSS i wyświetlane w EVL na ścianie zbudowanej z 18 wyświetlaczy o rozdzielczości FullHD i obsługującej również tryb stereoskopowy. Materiał 3D musiał być również przygotowany w odpowiedni sposób aby mogły być wyświetlone z wykorzystaniem tak przygotowanego środowiska demonstracyjnego. Na potrzeby eksperymentu strumienie dla prawego i lewego oka musiały zostać połączone w jeden, w którym oba obrazy były w odpowiedni sposób przeplecione. Tak przygotowany strumień odbierany był przez klienta UltraGrid i przesyłany bezpośrednio do aplikacji wizualizacyjnej SAGE (Scalable Adaptive Graphics Environment), która była odpowiedzialna za wyświetlanie obrazu 4K 3D na ścianie monitorów. Dodatkowo na tej ścianie wyświetlane były krótkie charakterystyki dotyczące prezentowanych filmów oraz zestawiona została sesja wideokonferencyjna umożliwiająca interakcję uczestników konferencji z zespołem biorącym udział w demonstracji po stronie PCSSu.

Mając na uwadze tematykę konferencji U.S. Ignite podczas demonstracji wykorzystane zostały trzy filmy związane z Polską historią i kulturą; „Animowana historia Polski” i „Bitwa pod Grunwaldem” – animacje trójwymiarowe przygotowane przez firmę Platige Image oraz film o Poznaniu zrealizowany w technice stereoskopowej w PCSS. Cała demonstracja trwała trzy godziny, w tym czasie odbyło się dziesięć piętnastominutowych sesji, w których w sumie uczestniczyło ponad 250 osób. Zaprezentowane filmy 4K 3D oraz zakres i sposób realizacji eksperymentu zrobiły duże wrażenie i zostały bardzo pozytywnie odebrane przez uczestników konferencji.

Maciej Stróżyk, PCSS