Trwa Open Call w projekcie Fed4FirePlus

Trwa Open Call w projekcie Fed4FirePlus

15 stycznia wystartował Open Call w drugim etapie w ramach projektu Federation For Fire Plus. W konkursie mogą brać udział tylko zakończone eksperymenty z pierwszego etapu, a zgłoszenia są możliwe do 13 kwietnia 2021.

Fed4FirePlus jest kontynuacją i rozwinięciem projektu Fed4FIRE, a jego główne aktywności skupiają się na utrzymaniu istniejącej infrastruktury oraz wprowadzeniu ulepszeń w zakresie nowych technologii, a także wsparcia dla narzędzi przyjaznych użytkownikom, zarządzania prywatnością i SLA czy orkiestracji serwisów i eksperymentów.

Jednym z najważniejszych zadań jest organizowanie otwartych konkursów (OpenCall) dla eksperymentów, a jedna z takich akcji właśnie trwa w projekcie. PCSS jest w tym aspekcie odpowiedzialny za wsparcie dla realizowanych eksperymentów. Aktualnie trwający call nie ma określonego celu ani tematu, ale organizatorzy wzywają do zgłaszania eksperymentów, które wykorzystają specyficzne cechy Fed4FIRE + jako federacji i objętych nią technologii, a konkretniej bezpośrednie udostępnienie tej infrastruktury do przeprowadzania innowacyjnych eksperymentów przez eksperymentatorów w ramach małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Zaproszenie jest otwarte tylko dla podmiotów, które pomyślnie ukończyły eksperyment w ramach pierwszego etapu. Przykłady takich eksperymentów mogą obejmować między innymi testowanie nowych protokołów lub algorytmów, pomiary wydajności lub testowanie skalowalności. Zamiast opracowywania nowych pomysłów od podstaw, przewiduje się realizację eksperymentów, w ramach których istniejące produkty lub usługi są testowane, wdrażane lub optymalizowane na stanowiskach testowych Fed4FIRE +.

Więcej informacji o projekcie:

https://www.fed4fire.eu/
https://www.pcss.pl/projekty/fed4fireplus/
Zgłoszenia do Open Call:
https://www.fed4fire.eu/event/continuous-call-sme-cascaded-experiments-stage-2-2021/