Uruchomiono wersję Beta serwisu SSH Open Marketplace

Uruchomiono wersję Beta serwisu SSH Open Marketplace

Uruchomiona została kolejna wersja portalu SSH Open Marketplace. Na tym etapie projekt, za którego opracowanie graficzne oraz implementację serwisów backendowych odpowiada Dział Bibliotek Cyfrowych PCSS, otrzymał pozytywną opinię.

Recenzenci przyznali, że project w pełni osiągnął zakładane dotychczas cele, przynosząc pozytywne rezultaty. Oznacza to, że projekt stworzył solidną podstawę dla nauk społecznych i humanistycznych w EOSC, która z powodzeniem może być utrzymywana również po zakończeniu prac.

Celem projektu SSHOC jest budowa zintegrowanej, opartej na rozwiązaniach chmurowych sieci połączonych infrastruktur danych z obszarów nauk humanistycznych oraz społecznych. Jednym z komponentów jest właśnie portal SSH Open Marketplace, którego wersja finalna zaplanowana jest na grudzień 2021 r. Portal integruje informacje o usługach, oprogramowaniu, zbiorach danych, materiałach szkoleniowych, publikacjach oraz scenariuszach pracy. Skierowany jest do społeczności badawczych w ramach nauk społecznych i humanistycznych w europejskiej otwartej infrastrukturze badawczej.