Unikalny kurs ze sztucznej inteligencji dla szkół średnich

Unikalny kurs ze sztucznej inteligencji dla szkół średnich

W tym roku Intel rozpoczął pilotażowe wdrożenie unikalnego kursu ze sztucznej inteligencji dla szkół średnich w trzech krajach na świecie: Indiach, Korei Południowej i w Polsce. W polskim pilotażu partnerem technologicznym i merytorycznym było Laboratorium Innowacyjnej Edukacji Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego.

Od maja 2019 roku setka uczniów z 5 liceów z Poznania i Gdańska uczestniczy w experymentalnym programie szkoleniowym, który obejmuje najważniejsze zagadnienia związane z AI. Uczniowe pod okiem trenerów Laboratorium poznali już trzy najważniejsze obszary: Data, NLP oraz Computer Vision. W ramach tych trzech domen uczyli się zbierania danych, trenowania modeli oraz modyfikacji kodu. A to wszystko wykorzystując środowisko Pionier Research & Classroom.

Przed naszymi uczniami teraz najtrudniejsza część kursu, czyli przygotowywanie własnych projektów z użyciem sztucznej sztucznej inteligencji. Wybraliśmy 12 najlepszych zespołów uczniowskich, którzy opracowali wstępnie własne rozwiązania.