Seminarium PCSS: dr Edouard Audit – „EoCoE II Competence Center – Toward exascale for Energy”

Seminarium PCSS: dr Edouard Audit – „EoCoE II Competence Center – Toward exascale for Energy”
W najbliższy poniedziałek – 25 kwietnia 2022 r. zapraszamy na 11. otwarte seminarium PCSS. Gościem spotkania będzie dr Edouard Audit (CEA -Commissariat à l’energie atomique et aux énergies, France), który przedstawi zagadnienie „EoCoE II Competence Center – Toward exascale for Energy”. Wydarzenie będzie dostępne on-line.
Prelegent przedstawi europejski ekosystem HPC oraz Centra Doskonałości w zastosowaniach HPC, które są podstawą rozwoju aplikacji HPC w Europie. W trakcie seminarium bardziej szczegółowo zostaną przedstawione wyniki uzyskane w ramach Energy Oriented Center of Excellence (EoCoE).

Dr Edouard Audit studiował fizykę w Ecole Normale Supérieure de Cachan, a w 1997 r. uzyskał tytuł doktora fizyki teoretycznej na Uniwersytecie Paris 7. Pracował w obserwatorium Paryskim zajmując się dziedziną kosmologii i formowania się struktur wielkoskalowych. Następnie dołączył do CEA, gdzie zajmował się tworzeniem gwiazd, ośrodkiem międzygwiazdowym i plazmami generowanymi laserowo. W 2010 r. został dyrektorem założycielem Maison de la Simulation (MdS), wspólnego laboratorium CEA, CNRS, INRIA oraz uniwersytetów Paris-Sud i Versailles-St Quentin. Misją MdS jest promowanie wykorzystania HPC do odkryć naukowych. Edouard Audit jest również profesorem w INSTN i wykłada astrofizykę obliczeniową oraz obliczenia równoległe. Jest koordynatorem przedsięwzięcia EoCoE (Energy Oriented Centre of Excellence) finansowanego przez Unię Europejską. Edouard Audit ma na swoim koncie ponad 80 publikacji w recenzowanych czasopismach.

Moderatorem seminarium będzie dr inż. Paweł Wolniewicz z Działu Nowych Architektur HPC.

Spotkanie zostanie zorganizowane na platformie Webex 25 kwietnia 2022 r. o godz. 14:30.