Uroczystość zawieszenia wiechy nad hangarem dla BSP w Kąkolewie

Uroczystość zawieszenia wiechy nad hangarem dla BSP w Kąkolewie

25 sierpnia 2022 roku na terenie lotniska w Kąkolewie odbyła się uroczystość wieszania wiechy nad budową hangaru dla bezzałogowych statków powietrznych PCSS. Hangar wraz z zapleczem laboratoryjno-badawczym powstaje w ramach projektu „Aerosfera. Lotnisko rzeczy”, współfinansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ze środków Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Budowana przez PCSS infrastruktura B+R (Aerospace Lab) jest unikatowym na skalę międzynarodową, wielodziedzinowym laboratorium zastosowań technologii bazzałogowych statków powietrznych (BSP), systemów autonomicznych, kontroli lotów i ich bezpiecznej eksploatacji. Stworzy ona potencjał na rzecz wzrostu gospodarczego regionu i doskonałości naukowej oraz optymalne warunki dla rozwoju współpracy naukowo-przemysłowej, której pierwsze efekty są już teraz widoczne w postaci nowych projektów oraz wydarzeń o zasięgu lokalnym i międzynarodowym.

Partnerami projektu Aerosfera są Politechnika Poznańska, Aeroklub Poznański im. Wandy Modlibowskiej oraz firma LARS.

Podczas uroczystości, którą uświetnili zaproszeni partnerzy i goście, odbyły się pokazy lotów BZP oraz ORLEN Grupa Akrobacyjna Żelazny.