Walidacja eksperymentu w projekcie AIM2ASSIST

Walidacja eksperymentu w projekcie AIM2ASSIST

Celem projektu AIM2ASSIST, realizowanego we współpracy z MASTA, MCH Polska i Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego jest zniwelowanie bariery, dotyczącej czasu i nakładów pracy potrzebnych do zdefiniowania technologii produkcji w systemie typu MOM. W trakcie zakończonego niedawno eksperymentu zespół ekspertów opracował i rozszerzył platformę MeMOM o trzy nowe komponenty oprogramowania.

Na trzy nowe komponenty oprogramowania platformy MeMOM składają się:

  • CADImporter – Komponent CADImporter jest odpowiedzialny za przechowywanie i prezentację projektów CAD oraz generowanie danych do uczenia AI,
  • AI Technology Predictor (AITP) – komponent do przewidywania zadań produkcyjnych na podstawie projektu CAD,
  • TechnologistWizard (TWizard) – komponent do tworzenia modeli technologii produkcyjnych (ręcznie lub z wykorzystaniem AITP).

Zdefiniowano 1 000 projektów produkcyjnych, które obejmowały łącznie 4 000 detali. Na tej podstawie zespół opracował i wyszkolił model predykcyjny zbudowany w oparciu o dedykowaną architekturę neuronową używającą konwolucyjnych (splotowych) jednostek neuronowych (CNN).

Rozwiązanie zostało przetestowane i zwalidowane w działającym środowisku MCH Polska. Wynik testu jest naprawdę obiecujący – czas potrzebny na wdrożenie kompletnej technologii przez inżyniera przy wsparciu AI został skrócony średnio z 80 minut do 32 minut. Testowane rozwiązanie wymaga dalszego rozwoju, mimo to, prezentuje potencjał do zrewolucjonizowania rynku małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych.

Integrując rozwiązanie z MeMOM można liczyć na łatwiejsze wdrożenie klienta, na czym zależy każdemu uczestnikowi tego procesu – przedsiębiorstwu, jego pracownikom, jak i konsultantom ds. oprogramowania. Wytrenowany model sztucznej inteligencji został już opublikowany na platformie AI4EU Experiments Marketplace.

Projekt jest finansowany na zasadzie FSTP z projektu DIH4AI w ramach europejskiego programu badań i innowacji Horyzont 2020 – Grant nr 101017057.