Wybrano Prezydium Rady Konsorcjum PIONIER na lata 2024-2026

Wybrano Prezydium Rady Konsorcjum PIONIER na lata 2024-2026

W Pałacu Staszica, siedzibie Polskiej Akademii Nauk, w Warszawie odbyło się sprawozdawczo-wyborcze posiedzenie Rady Konsorcjum PIONIER, podczas którego odbyły się wybory do Prezydium Rady. Na Przewodniczącego wybrano dr. inż. Macieja Stroińskiego – Zastępcę Przewodniczącego Komitetu Sterującego ds. Rozwoju Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego.

Podczas posiedzenia przyjęto, między innymi, sprawozdanie z prac Rady Konsorcjum PIONIER w okresie od lutego 2022 do lutego 2024 roku oraz przedstawiono planowane działania Konsorcjum PIONIER w latach 2024-2026. Jednym z głównych punktów obrad także były wybory do Prezydium Rady. W głosowaniu tajnym udział wzięli wszyscy przedstawiciele Rady Konsorcjum PIONIER i wyłonili nowy skład Prezydium na najbliższe dwa lata.

I tak w Prezydium Rady Konsorcjum PIONIER na lata 2024-2026 zasiedli:

Przewodniczący – dr inż. Maciej Stroiński (ICHB PAN – PCSS)

I Wiceprzewodniczący – prof. dr hab. inż. Roman Wyrzykowski (Politechnika Częstochowska)

II Wiceprzewodniczący – dr hab. inż. Robert Suszyński, prof. PK (Politechnika Koszalińska)

Sekretarz – inż. Cezary Citko (Politechnika Białostocka)