Ogłoszono nową mapę akceleratorów innowacji obronnych NATO w ramach programu DIANA

Ogłoszono nową mapę akceleratorów innowacji obronnych NATO w ramach programu DIANA

14 marca 2024 r. ogłoszono nową mapę obszarów testowych i akceleracyjnych w ramach natowskiego programu Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic (DIANA). PSNC AerospaceLab w Kąkolewie jest jednym z kilkudziesięciu wytypowanych już w Sojuszu Półoncnoatlantyckim lokalizacji dla centrów testowych (DIANA Test Center). Nowym polskim wkładem do programu jest Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, która wraz z Krakowskim Parkiem Technologicznym wspólnie poprowadzą oddział akceleratora innowacji obronnych NATO (Krakow DIANA Accelerator).

Celem programu DIANA, stworzonego przez NATO, jest połączenie najzdolniejszych naukowców, innowatorów oraz start-upów pracujących nad nowymi i przełomowymi rozwiązaniami tzw. „głębokich technologii” (ang. deep tech) z jednostkami sektora obronnego. W obszarze zainteresowań DIANA znajdą się nowe i przełomowe technologie (ang. emerging and disruptive technologies), do których zaliczają się m.in. sztuczna inteligencja, technologie kosmiczne, kwantowe, autonomiczne, informacyjne i komunikacyjne, biotechnologie oraz nowe materiały i surowce.

Program DIANA pilotażowo uruchomiono w 2023 roku, a zgodnie z podpisanym memorandum, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe zostało wyznaczone jako jeden z kilkudziesięciu centrów testowych w zakresie technologii autonomicznych i kwantowych, przetwarzania Big Data, AI oraz cyberbezpieczeństwa.

– Podwojenie ilości akceleratorów i centrów testowych w programie NATO DIANA, którego PCSS jest częścią, umożliwia nie tylko wzrost konkurencyjności i jakości oferowanych usług dla innowatorów, ale także jest pozytywnym sygnałem pobudzenia świadomości dużych potrzeb obronnych sojuszu i tworzenia dobrego klimatu współpracy pomiędzy sektorem cywilnym oraz wojskowym, które dzięki rozwojowi technologii podwójnego zastosowania, mogą wzajemnie efektywniej się rozwijać oraz tworzyć konkurencyjne na świecie przewagi technologiczne – powiedział płk rez. dypl. pil Mirosław Nawrocki – Koordynator ds innowacji i rozwoju PSNC Aerospace Lab.

Udział w akceleratorze jest koordynowany przez Departament Innowacji Ministerstwa Obrony Narodowej.