Warsztaty projektu EUHubs4Data i DIGITAL SME

Warsztaty projektu EUHubs4Data i DIGITAL SME

DIGITAL SME wraz z EUHubs4Data organizuje warsztaty skierowane do MŚP. Podczas wydarzenia, które odbędzie się w wersji on-line 17 listopada 2021 roku, przedstawione zostaną możliwości uzyskania dostępu i skorzystania z doświadczeń Europejskich Centrów Innowacji Cyfrowych (DIH), w celu rozwijania własnych usług.

EUHubs4Data tworzy europejską federację innowacyjnych ośrodków przetwarzania dużych ilości danych (DIH), która jest instrumentem referencyjnym dla transgranicznych eksperymentów i innowacji opartych na danych oraz wspiera rozwój europejskich MŚP i nowych przedsiębiorstw w globalnej gospodarce opartej na danych. W oparciu o koncepcję „europejskiego katalogu, oferty lokalnej” EUHubs4Data ustanowia ogólnoeuropejski, zrównoważony ekosystem, czerpiący z lokalnej wiedzy specjalistycznej i osiągnięć inicjatyw europejskich oraz krajowych/regionalnych DIH-ów zajmujących się dużymi ilościami danych, mając na uwadze potrójny cel:

1. Stworzenie europejskiego katalogu źródeł danych oraz połączonych usług i rozwiązań opartych na danych;
2. Udostępnienie tej oferty na szczeblu regionalnym, tak aby europejskie MŚP, przedsiębiorstwa rozpoczynające działalność i przedsiębiorcy internetowi mieli dostęp do najcenniejszych aktywów i wiedzy fachowej na kontynencie;
3. Wspieranie transgranicznych i międzysektorowych eksperymentów opartych na danych, ułatwionych dzięki wymianie danych oraz interoperacyjności danych i usług.

Szczegółowe informacje oraz agendę wydarzenia można znaleźć na stronie:

Improving SMEs’ data services through federated Digital Innovation Hubs