Warsztaty TuEuropeana „Dziedzictwo cyfrowe”

Warsztaty TuEuropeana „Dziedzictwo cyfrowe”
25 i 26 października 2018 roku odbędą się w Toruniu spotkania seminaryjno-warsztatowe skierowane do lokalnych i regionalnych instytucji kultury, które są zainteresowane udostępnianiem swoich zbiorów w internecie. Warsztaty odbędą się w ramach projektu TuEuropeana. Współorganizatorem spotkań jest PCSS.

Pierwszego dnia zaprezentowane zostaną sposoby, w jaki instytucje mogą przedstawiać swoje zbiory online, z naciskiem na udostępnianie zbiorów poza własnym serwisem internetowym. Wyzwania i strategie tego typu działań zostaną omówione na przykładzie platform o różnym zasięgu działania i charakterystyce: od poziomu regionalnego, poprzez krajowy, aż do europejskiego, i każdorazowo będą dopasowane do specyfiki działań instytucji.

Drugi dzień będzie miał charakter warsztatu dedykowanego tzw. myśleniu efektami (Impact Playbook) – metodologii stworzonej przez Fundację Europeana, zachęcającej instytucje do projektowego i długofalowego planowania swoich działań pod kątem kreowanego wpływu. W oparciu o przewodnik, uczestnicy warsztatu przejdą przez serię angażujących ćwiczeń, które pokażą im możliwe sposoby myślenia o wpływie i tworzonych przez instytucję efektach, także w kontekście potrzeb różnych grup odbiorców.

Szczegółowe informacje dostępne są TUTAJ.