Coraz więcej firm i organizacji, w tym także duże marki, upatruje źródeł trwałej przewagi konkurencyjnej w tworzeniu nowych usług i produktów we współpracy z zewnętrznymi partnerami, czyli w paradygmacie otwartych innowacji. W tym kierunku rozwijają się też tzw. Węzły Innowacji Cyfrowych (ang. Digital Innovation Hubs – DIH), których celem jest prowadzenie transformacji cyfrowej przemysłu poprzez zwiększanie dostępności zaawansowanych usług technologicznych. Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe uczestniczy w licznych projektach i węzłach typu DIH, jak np. krajowy DIH agro – wyspecjalizowany w technologiach dla rolnictwa, krajowy DIH security – wyspecjalizowany w technologiach bezpieczeństwa, europejski EOSC DIH – tworzący chmurę dla otwartej nauki, czy regionalny HPC4Poland DIH.

Koordynowany przez PCSS Węzeł Innowacji Cyfrowych (ang. Digital InnovationHub, DIH) HPC4Poland znalazł się w gronie 11 polskich węzłów o znaczeniu europejskim, tym samym otwierając furtkę całemu konsorcjum do zagranicznych rynków – projekt zakłada realizację co najmniej 5% usług za granicą. Opracowany w drodze analizy biznesowej i negocjacji z partnerami cennik zawiera 152 uzupełniające się usługi techniczne, biznesowe i konsultingowe, stanowiące łącznie niedostępną obecnie na rynku komercyjnym propozycję transformacji cyfrowej dla przedsiębiorstw i jednostek publicznych. PCSS umieściło w cenniku 25 swoich usług, deklarując wykonanie 215 usług w ciągu 3 lat. Dzięki projektowi klienci EDIHa zyskują możliwość sfinansowania do 100% wartości usług transformacji cyfrowej w okresie od 2023 roku do końca 2025 roku. Wysoka jakość i dobra współpraca między partnerami a klientami w tym okresie może zaowocować kontynuacją w kolejnych latach.

Aktualnie konsorcjum doprecyzowuje zakresy pakietów usługowych, ustala segmentację rynków w aspektach geograficznym i technicznym oraz określa zasady i poziomy obsługi klientów. Wybieramy też opiekunów usług oraz brokerów innowacji, których zadaniem będzie reprezentowanie klientów w konsorcjum oraz prowadzenie współpracy i negocjacji z innymi EDIH-ami w kraju i za granicą. Wsparcia EDIH-om udzielają PARP, FPPP oraz wyłoniony przez Komisję Europejską Digital Transformation Accelerator, odpowiadający za transgraniczny przepływ usług między EDIHami oraz ich profesjonalizację i standaryzację na poziomie Europy.

 

Zobacz stronę HPC4Poland.