Wideokonferencja HDVIPER na pokazach w Hiszpanii

Wideokonferencja HDVIPER na pokazach w Hiszpanii
Podczas wystawy projektów inicjatywy Celtic odbywających się w ramach „FP7: EUROPEAN INNOVATION AND RTD TRANSFORMING SECTORS’ WEEK”, zorganizowanego przez Komisję Europejską w Walencji w Hiszpanii, PCSS prezentował wyniki projektu HDVIPER. Pokaz obejmował trójstronną, lokalną wideokonferencję w jakości High Definition (HD) i zdalne połączenie HD ze Szwecją.
Na stoisku zaprezentowano także film przygotowany przez PCSS, ilustrujący zdalną lekcję języka angielskiego pomiędzy klasą gimnazjalną w Polsce i Hiszpanii. Lekcja zrealizowana została przy użyciu systemu stworzonego w projekcie HDVIPER. Stoisko cieszyło się zainteresowaniem, a odwiedzający zwracali szczególną uwagę na aspekt praktycznego wykorzystania systemu. Wystawa odbywała się w dniach 12 – 16 kwietnia 2010 roku.