Wizyta Minister Rozwoju w PCSS

Wizyta Minister Rozwoju w PCSS

W PCSS gościła Wicepremier Jadwiga Emilewicz, Minister Rozwoju. Podczas wizyty omawiano obecne i planowane działania poznańskiego Centrum w zakresie wsparcia gospodarki i społeczeństwa cyfrowego oraz zadania realizowane w ramach prowadzonego przez PCSS Digital Innovation Hub HPC4Poland.

Wspólnie z partnerami DIH-a HPC4Poland, PCSS zapewnia dostęp do zaawansowanych usług transformacji cyfrowej, wykorzystujących wiedzę techniczną i infrastrukturę informatyczną, a także oferuje usługi doradcze i wdrożeniowe, podnoszące kompetencje i konkurencyjność firm w regionie.