EaPConnect: PCSS rozpoczyna prace nad wdrażaniem bibliotek cyfrowych

EaPConnect: PCSS rozpoczyna prace nad wdrażaniem bibliotek cyfrowych

W ramach projektu EaPConnect PCSS rozpoczyna prace nad wdrażaniem bibliotek cyfrowych w wybranych krajach partnerskich projektu. Efektem prowadzonych prac ma być uruchomienie w sieciach NREN tych krajów usług bibliotek cyfrowych.

Wspominane wyżej kraje partnerskie, w których prowadzone będą prace wdrożeniowe to Armenia, Białoruś i Ukraina.

Przypomnijmy, że do grupy EAPConnect należą przedstawiciele NREN-ów (National Research and Education Network) Europy Wschodniej. W jej skład wchodzą:

  • Armenia

IIAP NAS RA – Institute for Informatics and Automation Problems of the National Academy of Sciences of the Republic of Armenia

  • Azerbejdżan

IIT of ANAS – Institute of Information Technology of Azerbaijan National Academy of Sciences

  • Białoruś

UIIP NASB – United Institute of Informatics Problems National Academy of Sciences of Belarus

  • Gruzja

GRENA – Georgian Research and Educational Networking Association

  • Mołdawia

RENAM – Research and Educational Networking Association of Moldova

  • Ukraina

URAN Association – Association of Users of Ukrainian Research and Academic Network