Co tam Panie w Europeanie? (część 2)

Co tam Panie w Europeanie? (część 2)

Niedawno Europeana przekroczyła łączną liczbę 10 milionów obiektów. W związku z tym postanowiliśmy ponownie przygotować statystyki odnośnie udziału polskich zasobów w Europeanie. Na dzień dzisiejszy udział obiektów umieszczanych w Europeanie przez polskie instytucje wynosi około 3,4% co daje Polsce 9 miejsce w Europie. Dla przypomnienia, w podobnym zestawieniu przygotowanym przez nas 29 marca br. Polska była na 6 miejscu, z udziałem około 4,5%.

Również pozycja Federacji Bibliotek Cyfrowych uległa zmianie. Od momentu przygotowywania poprzedniego opracowywania liczba obiektów dostarczanych do Europeany z polskich instytucji poprzez FBC wzrosła o ponad 34 tysiące (przyrost o ponad 10%). Było to jednak zbyt mało, aby utrzymać 8 pozycje w rankingu dostawców danych. Obecnie FBC znajduje się na miejscu dziesiątym.

Dokładniejsze statystyki dostępne są tutaj. Tego typu rankingów, ani ich wzajemnych porównań, nie należy jednak odczytywać bezpośrednio – np. w ten sposób, że na chwilę obecną Polska digitalizuje i udostępnia on-line swoje dziedzictwo kulturowe wolniej, niż inne kraje w Europie. My raczej skłanialibyśmy się do stwierdzenia, że wysoki poziom technologicznego zaawansowania i spójności bibliotek cyfrowych w Polsce pozwolił na sprawne uwidocznienie zasobów tych bibliotek cyfrowych w Europeanie w stosunkowo wczesnym okresie jej działalności. Stąd też wysoka pozycja Polski i FBC w marcowym zestawieniu. Obecnie do Europeany napływa treść z innych instytucji, z krajów które wcześniej niż Polska i w bardziej intensywny sposób zaczęły digitalizować swoje dziedzictwo kulturowe. Instytucje te obecnie osiągnęły techniczną gotowość do współpracy z Europeaną i były w stanie od razu przesłać informacje o dużej liczbie obiektów. Stąd też spadek naszej pozycji.

Czy mamy szansę nadrobić te „straty”? Oczywiście – z jednej strony coraz więcej instytucji zaczyna współpracę z Europeaną, a niektóre z nich, udostępniają on-line bardzo dużo obiektów cyfrowych (np. Narodowe Archiwum Cyfrowe w serwisie http://www.audiovis.nac.gov.pl/ publikuje około 150 000 obiektów). Z drugiej strony mamy również ambitne plany Ministerstwa Kultury, ujęte między innymi w opisywanych przez nas ostatnio dokumentach. Tak więc jest nadzieja:)