Nowa tura konkursów w ramach 7. PR

Nowa tura konkursów w ramach 7. PR
Ruszyła nowa tura konkursów ogłoszonych w ramach 7. Programu Ramowego. Unia Europejska ogłosiła je 20 lipca, przeznaczając na ten cel 6,4 mld euro.
W ramach programu „Współpraca” ogłoszono konkursy w następujących priorytetach: żywność, rolnictwo, i rybołówstwo i biotechnologie; technologie informacyjne i komunikacyjne; nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe technologie produkcyjne; energia; środowisko (w tym zmiany klimatyczne); transport (w tym aeronautyka); nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne; przestrzeń kosmiczna; bezpieczeństwo.

W programie „Pomysły” ogłoszony został nabór wniosków na granty dla początkujących naukowców.

W programie „Ludzie” ogłoszono natomiast dwa konkursy dla instytucji naukowo-badawczych: sieci badawcze na kształcenie młodych naukowców; rozwój współpracy między przemysłem a środowiskiem akademickim.

W programie „Możliwości” wnioski można składać w tematach: infrastruktury badawcze; badania na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw; regiony wiedzy; potencjał badawczy; nauka w społeczeństwie; współpraca międzynarodowa.
To już czwarty rok funkcjonowania 7. Programu Ramowego UE, który jest największym programem finansowania badań naukowych i rozwoju technologicznego w Europie. Do tej pory jednak Polska nie wykorzystuje w pełni oferty Programu, a co za tym idzie – nie korzysta w pełni z dofinansowania na rozwój technologiczny, innowacje czy kształcenie kadry zarówno naukowej, jak i z sektora przemysłu.

Według danych z marca br., w całym 7. PR złożono i oceniono 42,2 tys. wniosków, w których bierze udział 237,6 tys. zespołów. Projekty, które uzyskały pozytywną opinię ekspertów, dysponują kwotą 15,83 mld euro. Polskie zespoły pojawiły się we wnioskach 5,27 tys. razy, zaś finansowanie ostatecznie otrzymało 979 spośród nich, co oznacza, że do Polski trafi niecałe 171 mln euro. Zatem współczynnik sukcesu, dla udziału polskich podmiotów wynosi 18,56 proc., a dla przyznanego dofinansowania zaledwie 13,72 proc. Na tle innych krajów UE to nie najlepszy wynik. Jak pokazuje zestawienie dr. Jerzego Supli z KPK, współczynnik sukcesu dla podmiotów z całej UE wynosi 22,28 proc., a dla dofinansowania 20,56 proc. Polska zajmuje więc pozycję mocno poniżej średniej unijnej.

Osobom zainteresowanym udziałem w 7. PR swoją pomoc oferuje Sieć punktów kontaktowych w całym kraju. Zainteresowani mogą uzyskać wsparcie przy znalezieniu odpowiedniego konkursu, tworzeniu konsorcjum czy już weryfikacji wniosku projektowego. Nowa tura konkursów w 7. PR już ruszyła, warto zatem przeanalizować swoje pomysły i możliwości i podjąć wyzwanie pisząc własny projekt lub dołączając się do konsorcjów tworzonych projektów. Możliwości skorzystania z oferty 7. PR jest wiele, zatem nie należy czekać, a zacząć korzystać z tego, co jeszcze zostało i co oferuje Program do 2013 roku.