Dyrektor PCSS, Cezary Mazurek, powołany na stanowisko wiceprzewodniczącego Wielkopolskiej Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości

Dyrektor PCSS, Cezary Mazurek, powołany na stanowisko wiceprzewodniczącego Wielkopolskiej Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości

Podczas spotkania inaugurującego działalność pierwszej w Polsce Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości wyłoniono jej prezydium. Wśród członków wielkopolskiej Rady znaleźli się przedsiębiorcy, naukowcy i samorządowcy. Na stanowisko zastępcy przewodniczącego powołano dyrektora PCSS – dr. inż. Cezarego Mazurka.

Rolą Regionalnych Rad Przemysłu Przyszłości, które powstaną w całym kraju, będzie inicjowanie działań wspierających transformację cyfrową firm, podpowiadanie technologicznych trendów i wychwytywanie potrzeb przedsiębiorców w zakresie niezbędnego wsparcia. Wielkopolska Rada wybrała przewodniczącego, Tomasza Łodygowskiego, i jego zastępcę, Cezarego Mazurka. W prezydium znaleźli się także Joanna Kucharska, Sławomir Malewski i Michał Wieczorowski. W sumie wielkopolska Rada liczyć będzie 19 członków.

Podczas spotkania zorganizowano również panel dyskusyjny, w którym uczestniczyli m.in. wiceminister rozwoju Krzysztof Mazur oraz Prezes Platformy Przemysłu Przyszłości, Andrzej Soldaty.

Kolejna Regionalna Rada Przemysłu Przyszłości zostanie powołana w październiku, w województwie podlaskim. W obrębie poszczególnych Rad będą działały grupy robocze pomagające zbierać wartościowe informacje o rynku.