PRACE-LAB: podpisano umowę budowy krajowej infrastruktury do obliczeń równoległych

PRACE-LAB: podpisano umowę budowy krajowej infrastruktury do obliczeń równoległych

W ramach projektu PRACE-LAB – Współpraca w zakresie zaawansowanych obliczeń w Europie umieszczonego na Polskiej Mapie Infrastruktury Badawczej podpisano umowę budowy krajowej infrastruktury do obliczeń równoległych (HPC – High Performance Computing) oraz infrastruktury danych. Jednocześnie powstała infrastruktura udostępni swoje usługi w krajowej chmurze publicznej oraz chmurze prywatnej danych i przetwarzania. Wykonawcą tak złożonego przedsięwzięcia jakim jest budowa największego w Polsce klastra HPC/CLOUD wraz z systemem składowania danych jest firma Integrale IT Sp. Z o.o.. PCSS, jako krajowe akademickie centrum obliczeniowe oraz operator sieci miejskich, jest uczestnikiem projektu.

​Powstała w ramach projektu infrastruktura przetwarzania danych charakteryzować się będzie niespotykaną dotąd w stali kraju mocą obliczeniową na poziomie 16 PFLOPS z czego 1+ PFLOPS realizowany będzie przez akceleratory GPU. Równocześnie, w ramach projektu, powstanie infrastruktura danych o łącznej wielkości blisko 200PB i wydajności na poziomie 477GB/s, rozmieszczona w największych polskich ośrodkach akademickich, wszystkich miastach biorących udział w projekcie: Gdańsku, Białymstoku, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Częstochowie, Kielcach oraz Łodzi.

Tak zbudowany system podłączony zostanie do krajowej akademickiej sieci PIONIER oraz europejskiej sieci szerokopasmowej GÉANT. Planowana jest w dalszym etapie integracja tej infrastruktury z europejskimi systemami EuroHPC, PRACE oraz usługami na infrastrukturze danych.

Oba supernowoczesne systemy udostępnione zostaną środowisku naukowemu oraz gospodarce, umożliwiając użytkownikom analizowanie i prognozowanie na podstawie przetwarzania wielkich zbiorów danych (Big Data) oraz prace w gotowych środowiskach w ramach wirtualnych laboratoriów. Użytkownicy będą mieli również dostęp do szeregu wyspecjalizowanych usług o wysokim poziomie niezawodności wspieranych przez specjalizowane usługi do uczenia maszynowego tworzących wsparcie dla aplikacji wykorzystujących SI (Sztuczna Inteligencja), czy przechowywania danych w chmurze, rozszerzających tradycyjny model funkcjonowania systemów HPC. Ponadto, na powstałym systemie udostępniony zostanie użytkownikom emulator obliczeń kwantowych, który pozwoli wznieść przetwarzanie dużych wolumenów danych na nowy poziom. Uruchomienie tej usługi planowane jest na koniec 2020 roku.

Nadrzędnym celem budowanego systemu jest zwiększenie konkurencyjności środowiska naukowego oraz przedsiębiorstw w polskiej gospodarce, ze szczególnym uwzględnieniem MŚP, na rynkach międzynarodowych. Dzięki realizacji prac rozwojowych planowana jest poprawa pozycji polskiego sektora ICT poprzez wsparcie i wzmocnienie rozwoju innowacyjnych rozwiązań.

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe w ramach projektu udostępni swoim użytkownikom blisko 6,5 PFLOPS mocy obliczeniowej na procesorach ogólnego przeznaczenia oraz specjalizowanych jednostek GPU. Dodatkowo przestrzeń składowania danych rozbudowana zostanie o ponad 80 PB pojemności systemów do wydajnego składowania i udostępniania oraz przetwarzania danych na potrzeby projektów badawczych i gospodarki. System ten będzie 5-krotnie większy od głównego systemu obliczeniowego PCSS – Orła/Eagle, co pozwoliłoby na uplasowanie się w pierwszej 40ce tegorocznej liście TOP500, znajdując się w czołówce największych systemów obliczeniowych świata.

Projekt nr POIR.04.02.00-00-B001/18 pt. PRACE – Współpraca w zakresie zaawansowanych obliczeń w Europie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego uruchomiony został w ramach Działania 4.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Projekt umieszczony został na Polskiej Mapie Infrastruktur Badawczych już w pierwszej jego edycji w 2011 roku.