ICHB PAN opracowuje testy na koronawirusa

ICHB PAN opracowuje testy na koronawirusa

Na piątkowej konferencji prasowej dyrektor Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN profesor Marek Figlerowicz poinformował, że w związku z utrzymującym się zagrożeniem epidemiologicznym oraz koniecznością rozszerzenia diagnostyki zakażeń koronawirusem, poznański Instytut zdecydował się wspomóc swoimi zasobami Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu. Poznańscy naukowcy pracują nad autorskim testem na wirusa.

W tym celu dyrektor IChB PAN spotkał się z dyrektorem Wojewódzkiej Stacji dr. Andrzejem Trybuszem. Podczas spotkania wspólnie opracowano procedury umożliwiające wykorzystanie w walce z wirusem najwyższej klasy aparatury znajdującej się w posiadaniu Instytutu.

Dla Instytutu Chemii Bioorganicznej priorytetem było zapewnienie pracownikom (wszyscy są wolontariuszami) pełnego bezpieczeństwa. Stąd opracowana procedura zakłada, iż wstępne etapy izolacji wirusa z materiału pobranego od pacjentów odbywają się w WSSE. Następnie bezpieczne już próbki przekazane zostają do Instytutu, gdzie pod okiem pracowników WSSE przeprowadzane są dalsze etapy diagnostyczne. W miejscu tym warto dodać, iż prace te prowadzone są z zapewnieniem wszelkich środków ostrożności. Laboratoria, jakimi dysponuje ICHB PAN są tej samej klasy bezpieczeństwa (BSL II), co laboratoria Sanepidu. Testy wykonują pracownicy naukowi i doktoranci ICHB PAN, posiadający olbrzymie doświadczanie w tego rodzaju analizach. W ramach „wirusowej grupy wsparcia” działa obecnie w trybie zmianowym 40 osób. W ciągu doby przeprowadzanych jest obecnie 180 testów. Docelowo możemy wykonywać nawet 270 testów na dobę.

Celem wsparcia zaopatrzenia w zestawy do izolacji oraz detekcji wirusa ICHB PAN postanowił opracować własny test, w oparciu o odczynniki wyłącznie polskich producentów oraz odczynniki własnej produkcji. Powinien on być gotowy do końca tygodnia. Jak podkreśla profesor Figlerowicz – pracownicy ICHB PAN deklarują również pomoc w organizowaniu dodatkowych centrów diagnostycznych w Polsce.

Wideo z konferencji dostępne jest na profilu IChB PAN na Facebooku.