Webinarium dla dyrektorów szkół i placówek

Webinarium dla dyrektorów szkół i placówek

Wraz z Kuratorium Oświaty w Poznaniu zapraszamy 25 marca 2020 roku o godzinie 12:15 na webinarium, którego tematem będzie realizacja zapisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W webinarium można uczestniczyć poprzez kanał PCSS na YouTube oraz na Facebooku.