Warsztaty PIONIER Research & Classroom podczas XI Konferencji „Lepsza Edukacja”

Warsztaty PIONIER Research & Classroom podczas XI Konferencji „Lepsza Edukacja”

Wdrażanie nowatorskich pomysłów w procesie dydaktycznym z wykorzystaniem innowacyjnych technologii, programów, urządzeń i koncepcji – to główne zagadnienia XI edycji konferencji „Lepsza Edukacja”, która w miniony weekend (14-15.02.2020 r.) gościła w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymisławicach. Partnerem wydarzenia był PCSS.

Celem konferencji jest popularyzacja oraz praktyczne wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych, wskazanie na potrzebę edukacji medialnej w procesach edukacyjnych, oraz wdrażanie umiejętności programowania wśród uczniów szkół podstawowych, a także rozwijanie kompetencji programistycznych uczniów pozostałych etapów edukacyjnych. Tematem wiodącym było poszukiwanie i wdrażanie angażujących metod pracy z uczniami w edukacji formalnej. Zarówno w tematyce wykładów jak i debaty główny wątek stanowiły rozważania o tym, jak do edukacji formalnej wprowadzić metody pracy angażujące uczniów tożsame lub pokrewne ze STEAM i Design Thinking. Co może szkole pomagać i co jej utrudnia działania zmierzające w tym kierunku.

W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, ośrodków naukowych, profesorowie uczelni, kadra menedżerska wdrażająca nowoczesne rozwiązania służące przekazywaniu wiedzy uczniom, a także nauczyciele różnych przedmiotów, dla których zorganizowane zostały praktyczne lekcje i warsztaty dające przegląd nowych technologii towarzyszących procesowi edukacji. Zaprezentowały je wiodące instytuty naukowe i praktycy.

Podczas konferencji specjaliści z Laboratorium Innowacyjnej Edukacji PCSS przeprowadzili warsztaty, w ramach których zademonstrowali kilka wybranych aplikacji stworzonych w ramach PIONIER Research and Classroom.