Konferencja SRC’2011 w Warszawie

Konferencja SRC’2011 w Warszawie
W ramach przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej w dniach 19–21 września 2011 odbędzie się w Warszawie, organizowana corocznie, europejska konferencja na rzecz bezpieczeństwa Security Research Conference.

Podczas tegorocznej, szóstej już edycji konferencji SRC przedstawiciele świata polityki, nauki, przemysłu i użytkownicy końcowi z całej Europy spotkają się już po raz szósty, aby wspólnie porozmawiać na temat rozwiązań prawnych, technologicznych i organizacyjnych mogących sprostać wyzwaniom przed jakimi stoi dziś bezpieczeństwo publiczne.

W ciągu 2 dni, w ramach sześciu ścieżek tematycznych poprowadzone zostaną wystąpienia zagranicznych i polskich ekspertów, którzy zaprezentują problematykę obejmującą między innymi:

• wskazanie wyzwań, przed jakimi stoi dziś technika kryminalistyczna, w związku z transgranicznym charakterem przestępczości oraz koniecznością działania w warunkach skażeń CBRN,
• możliwości wykorzystania technologii satelitarnych na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego, w tym działań w warunkach zarządzania kryzysowego,
• włączenie do europejskiej przestrzeni badawczej partnerów z krajów trzecich, takich jak na przykład Ukraina,
• bezpieczeństwo zewnętrznej granicy UE,
• wykorzystanie nowoczesnych technologii w postępowaniu sądowym,
• wykorzystanie synergii badań w obszarach technologii podwójnego zastosowania na rzecz bezpieczeństwa publicznego,
• badań w obszarze bezpieczeństwa i ich wpływu na społeczeństwo.

Jedna z prezentacji poświęcona będzie projektowi „Zaawansowanej architektury zintegrowanej platformy teleinformatycznej o podwyższonym poziomie bezpieczeństwa”, powstałemu dzięki połączeniu wiedzy i doświadczenia Wielkopolskiego Klastra Teleinformatycznego z Polską Platformą Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Organizatorem konferencji SRC 2011 jest Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, pod auspicjami Komisji Europejskiej oraz Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Rangę konferencji podnosi zaangażowanie Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Prezydent m.st. Warszawy, Hanny Gronkiewicz-Waltz.

Program Konferencji dostępny jest tutaj.

Pliki do pobrania:

Zaawansowana architektura zintegrowanej platformy teleinformatycznej o podwyższonym poziomie bezpieczeństwa
Zaawansowana architektura zintegrowanej platformy teleinformatycznej o podwyższonym poziomie bezpieczeństwa