POZcast – porozmawiajmy o Poznaniu

POZcast – porozmawiajmy o Poznaniu

Fundacja Rozwoju Miasta Poznania uruchomiła nowy projekt, składający się z rozmów z ciekawymi osobami, związanymi ze stolicą Wielkopolski. POZcast – porozmawiajmy o Poznaniu to inicjatywa, przybliżająca szerszej publiczności funkcjonowanie i rozwój Poznania. PCSS jest partnerem technologicznym tego przedsięwzięcia.

Jak zapowiadają organizatorzy, POZcasty realizowane będą w cyklu comiesięcznym, zarówno w formie audio, jak i wideo. Są kontynuacją innej lokalnej inicjatywy prowadzonej przez Fundację Rozwoju Miasta Poznania – „Debat Poznańskich”, których pierwsza edycja odbyła się w grudniu ubiegłego roku. POZcastom towarzyszyć będzie także konkurs „Poznańskie Transformacje”, na najlepsze prace magisterskie i doktorskie, dotyczące zachodzących w naszym mieście przemian i stojących przed nim wyzwań.

Głównym celem przedsięwzięcia jest próba odpowiedzi na pytania:

  • jakie zjawiska z obszarów życia społecznego, gospodarki, techniki, kultury, edukacji powinny być brane pod uwagę z punktu widzenia ich znaczenia dla funkcjonowania i rozwoju Poznania,
  • co oznaczają one dla życia mieszkańców,
  • jaki mogą mieć wpływ na przyszłość miasta,
  • jak można je wykorzystać lub neutralizować.

Gościem pierwszego POZcastu, nagrywanego w studio PCSS, był Tomasz Kobierski, prezes Zarządu Grupa MTP oraz Prezes Rady Polskiej Izby Przemysłu Targowego.