W ramach projektu NLPQT zakupiono i uruchomiono w PCSS system oparty na komunikacji kwantowej i technologii Quantum Key Distribution

W ramach projektu NLPQT zakupiono i uruchomiono w PCSS system oparty na komunikacji kwantowej i technologii Quantum Key Distribution

W ramach prac prowadzony w projekcie NLPQT, PCSS wyposażył swoje laboratoria w zaawansowane zestawy urządzeń pomiarowych oraz transmisyjnych. Zakupiono zestaw umożliwiający zbudowanie sieci połączeń kwantowej dystrybucji klucza. Jest to praktyczne wykorzystanie technologii komunikacji kwantowej do zestawienia szyfrowanych połączeń zabezpieczonych prawami mechaniki kwantowej.

Urządzenia umożliwią PCSS kontynuowanie prac w zakresie technologii QKD a w szczególności jej integracji z istniejącymi systemami optycznej transmisji danych oraz usługami. PCSS bierze udział w kilku europejskich projektach związanych z technologią QKD i dzięki pozyskanej infrastrukturze połączy działania w projektach krajowych i europejskich.