Kryształowa Brukselka 2016 dla IChB PAN PCSS

Kryształowa Brukselka 2016 dla IChB PAN PCSS

IChB PAN PCSS uznane zostało za najlepszą w Polsce instytucję realizującą europejskie projekty badawcze. Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE przyznał PCSS nagrodę Kryształowej Brukselki. To już trzecie wyróżnienie – po 2004 i 2010 roku – w tej prestiżowej nagrodzie.

Nagroda Kryształowej Brukselki przyznawana jest od 2001 r. za sukcesy w ramowych programach badawczych i innowacyjnych Unii Europejskiej. Jest ona cenionym wśród naukowców i przedsiębiorców wyróżnieniem za ich aktywność na arenie międzynarodowej i wkład w rozwój polskiej nauki i gospodarki.

Pomysł nagradzania polskich instytucji, naukowców i przedsiębiorców narodził się w ostatnim roku realizacji 5. Programu Ramowego UE (1998 – 2001). Dr Andrzej Siemaszko, dyrektor KPK PB UE (w latach 1999-2014), zaproponował ustanowienie nagrody dla najlepszych i najbardziej aktywnych polskich jednostek naukowych i przedsiębiorstw, uczestniczących w programach ramowych UE. Idea ta spotkała się z uznaniem środowiska. W tym roku Nagroda zostanie wręczona po raz siódmy, za aktywność w PR Horyzont 2020.

W tym roku Kapitule Nagrody przewodniczył Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – dr Jarosław Gowin.

Przypomnijmy, że PCSS afiliowane przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN, powstało w roku 1993, stając się doskonale rozpoznawalną w Europie instytucją badawczo-rozwojową w zakresie ICT oraz ważnym węzłem europejskiej przestrzeni badawczej w zakresie infrastruktury informatycznej nauki. Projekty realizowane w ramach europejskich i globalnych programów badawczych i strukturalnych obejmują wiele obszarów, w tym radioastronomię, medycynę, nowe media, platformy wiedzy i biblioteki cyfrowe, aplikacje wielkich wyzwań, cyberbezpieczeństwo oraz technologie Internetu Przyszłości. W PCSS zrealizowano już ponad 170 takich projektów, z czego 19 w programie Horyzont 2020.

Zapleczem do badań jest nowoczesny kompleks: Centrum Badawcze Polskiego Internetu Optycznego, w którym, oprócz nowoczesnych laboratoriów, działa główny węzeł światłowodowej krajowej naukowej sieci PIONIER, łączącej Polskę z paneuropejską siecią GÉANT oraz bezpośrednio z CERN, LOFAR, a także Centrum komputerów dużej mocy obliczeniowej i archiwizacji, powiązane z europejskimi inicjatywami PRACE i EUDAT.