DEMETER
Analiza danych oparta na urządzeniach internetu rzeczy usprawni sektor rolnictwa

Projekt DEMETER to zakrojone na szeroką skalę wdrożenie interoperacyjnych, scentralizowanych na poziomie rolniczym, inteligentnych platform opartych na technologiach „smart farming-IoT”, realizowanych w ramach serii 20 projektów pilotażowych w 18 krajach (15 państw UE). Projekt DEMETER integruje wiele systemów i źródeł danych, biorąc pod uwagę nie tylko Internet Rzeczy, ale także dotychczasowe systemy, otwarte dane, informacje geograficzne i satelitarne, oraz zapewnia otwarty i interoperacyjny model integracji danych. DEMETER pokazuje, w jaki sposób zintegrowane podejście do modelowania biznesowego i akceptacji ze strony użytkowników może wspierać zrównoważone rolnictwo i systemy produkcji żywności, dostarczać bezpieczną żywność i wspierać rolników w podejmowaniu decyzji „robienia więcej za mniej”. DEMETER przynosi nowe możliwości biznesowe w gospodarstwie rolnym i w szerszej gospodarce rolno-spożywczej, przyczyniając się jednocześnie do ochrony cennych zasobów naturalnych Europy. Celem projektu jest stworzenie bezpiecznego i zrównoważonego europejskiego ekosystemu technologii i biznesu w zakresie Internetu Rzeczy, którego wpływ może ulec transformacji w sektorze spożywczym i rolnym, a potencjalnie także na całym świecie.

Telecommunications Software & Systems Group, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Ideatronik Sp. z.o.o., rolnicy Ryszard Napierala i Gospodarstwo Rolne Frackowiak, i inny.

Data rozpoczęcia: 2019-09-01
Data zakończenia: 2023-02-28
Rola: Partner
Pochodzenie: Projekt zagraniczny
Finansowanie: H2020