EUROfusion
Udział IChB PAN PCSS we Wspólnym Europejskim Programie Wspólnoty EURATOM powołanym decyzją Rady UE nr 1314/2013 z dnia 16 grudnia 2013, uzupełniającym program Horyzont 2020.

Europejski program naukowy opiera się na realizacji projektu „Fusion Energy”. Program ten ma dwa cele:

– przygotowanie do eksperymentów ITER,
– opracowanie koncepcji przyszłej demonstracyjnej elektrowni termojądrowej DEMO.

30 europejskich członków konsorcjum otrzymuje środki finansowe na projekty syntezy jądrowej zgodnie z ich udziałem w misjach i eksperymentach przedstawionych w planie działania.

Kolejnym aspektem programu EUROfusion jest wspieranie edukacji i szkoleń w zakresie syntezy jądrowej poprzez programy EUROfusion Researcher Grant i EUROfusion Engineering Grant. EUROfusion wspiera również różnorodne projekty badawcze w laboratoriach uczestniczących w programie poprzez program Enabling Research.

30 klastrów organizacji i uniwersytetów z 26 krajów Unii Europejskiej oraz z Szwajcarii i Ukrainy, grupa docelowa to społeczność fizyków plazmy w Europie i flagowe eksperymenty.

Data rozpoczęcia: 2019-01-01
Data zakończenia: 2020-12-31
Rola: Strona trzecia
Pochodzenie: Projekt zagraniczny
Finansowanie: EUROFUSION