ILIAD
Digital Twin of the Ocean

ILIAD opiera się na zasobach wynikających z dwóch dekad inwestycji w politykę i infrastrukturę dla niebieskiej gospodarki i ma na celu stworzenie interoperacyjnego, intensywnie korzystającego z danych i efektywnego kosztowo Cyfrowego Bliźniaka Oceanu (DTO – Digital Twin of the Ocean). Wykorzystuje on eksplozję nowych danych dostarczanych przez wiele różnych źródeł informacji o Ziemi, zaawansowane infrastruktury obliczeniowe (chmury obliczeniowe, HPC, Internet Rzeczy, Big Data, sieci społecznościowe i inne) w sposób integrujący, wirtualny/pogłębiony i angażujący, aby sprostać wszystkim wyzwaniom związanym z danymi o Ziemi. Projekt przyczynia się to do zrównoważonej gospodarki oceanicznej, jak określono w Centrum Czwartej Rewolucji Przemysłowej i Oceanu, huba globalnej, wielostronnej współpracy. ILIAD DTO połączy dużą ilość różnorodnych danych, w semantycznie bogatym i agnostycznym podejściu, z wykorzystaniem ontologii i deskryptora (Style Layered Descriptor) w celu uzyskania informacji semantycznej i intuicyjnego odkrywania podstawowych informacji. ILIAD otrzymał dofinansowanie w ramach unijnego programu Europejski Zielony Ład (European Green Deal) o wartości 1 miliarda euro.

Partnerzy projektu:
Projekt ILIAD łączy 56 partnerów z 18 różnych krajów w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej, w tym firmy przemysłowe, użytkowników końcowych, instytucje akademickie, twórców badań i technologii oraz firmy prywatne. Koordynatorem konsorcjum jest Netcompany-Intrasoft (wcześniej znany jako INTRASOFT International) z siedzibą w Luksemburgu.

Rola PCSS:
PCSS jest odpowieda za zadanie związane z wdrażaniem Przestrzeni Interoperacyjności Oceanów (Ocean Interoperability Space), w tym za projektowanie i wdrażanie Modelu Informacji o Oceanie (OIM – Ocean Information Model) oraz Słownika. Ponadto, PCSS bierze udział w innych powiązanych zadaniach, m.in. w dostarczaniu semantycznie ulepszonego odkrywania danych i zbiorów danych, implementacji Ocean Data Space i Digital Twin of the Ocean (DTO), oraz Digital Earth i Digital Twin APIs, jak również w projektowaniu i implementacji ontologii Core Citizen science ILIAD.

Data rozpoczęcia: 2022-02-01
Data zakończenia: 2025-01-31
Rola: Partner
Pochodzenie: Projekt zagraniczny
Finansowanie: H2020