ILLUMINEATION
Przyszłość sektora wydobywczego

Europejski przemysł wydobywczy coraz aktywniej poszukuje rozwiązań przeprojektowania procesów tradycyjnego wydobycia poprzez przyjęcie pionierskich innowacji, któremu będzie towarzyszyć szerokie wykorzystanie analityki danych i nowego rodzaju wykorzystania technologii, w szczególności przemysłowego internetu rzeczy (Industrial Internet of Things – IIoT). W ramach finansowanego ze środków UE projektu illuMINEation tworzona jest wielopoziomowa rozproszona platforma IIoT nad, nad którą pracuje konsorcjum, w skład którego wchodzi PCSS.

Obszarami, które wspiera zespół PCSS to przede wszystkim proces projektowania kompletnej platformy rozproszonego przetwarzania danych IIoT na każdym jej stopniu (Edge, Fog i Cloud). PCSS zapewni również infrastrukturę obliczeniową i bazodanową wymaganą przez platformę IlluMINEation zgodnie z założeniami ustalonymi z wynikami prac projektowych. Dodatkowo prowadzone jest wsparcie różnych pakietów naszą wiedzą i doświadczeniem w zakresie rozwiązań Big Data, AI i analityki danych z perspektywy jednostki HPC.

Partnerzy projektu wspólnie tworzą wysokiej jakości multidyscyplinarne konsorcjum charakteryzujące się wyważonym zgromadzeniem wiodących światowych graczy przemysłowych i akademickich z wielu dziedzin, zarówno technicznych jak i zastosowań, takich jak: geologia, górnictwo, nauki o środowisku, modelowanie i symulacja procesów, programiści czujników, firmy sieciowe IT, specjaliści IIoT, eksperci ds. cyberbezpieczeństwa itp. Co najważniejsze, cztery europejskie firmy wydobywcze (Mineral de Orgiva, Hiszpania; Boliden, Szwecja; RHI Magnesita, Austria oraz KGHM Polska Miedź, Polska) i jedna z wiodących na świecie firm produkujących sprzęt górniczy (EPI-Szwecja) są częścią zespołu projektowego, tworząc razem grupę partnerów przypadków użycia.

Data rozpoczęcia: 2020-09-01
Data zakończenia: 2023-08-31
Rola: Partner
Pochodzenie: Projekt zagraniczny
Finansowanie: H2020