IMMERSIFY
Technologie audiowizualne dla nowej generacji mediów immersyjnych

Projekt Immersify skupia się na czterech aspektach nowych mediów i wirtualnej rzeczywistości. Przede wszystkim w związku z wymaganiami nowych rodzajów mediów immersyjnych dotyczącymi jakości, wysokiej rozdzielczości, dużej częstotliwości odświeżania (HFR), nowymi formatami kodowania koloru (HDR, WCG) i wymaganiami związanymi z VR, niezbędne było podjęcie prac nad nową technologią kompresji obrazu. Istotnym elementem była również obsługa różnorodnych urządzeń wyświetlających, od okularów VR – tzw. Head Mounted Display w zastosowaniach konsumenckich począwszy, aż do specjalistycznych instalacji wizualizacyjnych zlokalizowanych w ośrodkach naukowych – mowa tutaj o ścianach wizualizacyjnych, kinach immersyjnych, planetariach, przestrzeniach deep spaces. Po trzecie, twórcy treści wideo, grafiki komputerowej w wersji zarówno 2D jak i 3D oraz mechanizmów interaktywnych powinni mieć możliwość łączenia ze sobą różnych technologii w oparciu o narzędzia wypracowane w ramach projektu: projekt zaimplementował mechanizmy odtwarzania treści 8K i wyższej w silnikach gier takich jak Unity 3D i Unreal. Ostatnim aspektem związanym z projektem było wytworzenie treści multimedialnych w nowych formatach – 8K, 16K, 360, 3D za pomocą różnych technologii, począwszy od najnowszych kamer 8K, poprzez rendering chmur punktów pozyskanych ze skanerów laserowych, nagrania 360 za pomocą specjalistycznych rigów składających się z wielu kamer itd. Istotna była także promocja rozwiązań i prezentacja efektów pracy. Konsorcjum brało udział w znanych na świecie imprezach i festiwalach, takich jak Ars Electronica Festival, Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes, a także konferencje – NEM i TNC, i targi branży A/V: InterBee, IBC, NAB i ISE. Przy tych okazjach pokazywane były specjalnie w tym celu opracowane treści oraz towarzyszące im narzędzia umożliwiające tworzenie nowatorskich materiałów filmowych dla wysokiej rozdzielczości i VR.

Projekt jest realizowany przez konsorcjum naukowo-przemysłowe skłądające się z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN – Poznańskiego Centrum Superkomputerowo Sieciowego (lider projektu), firmy Spin Digital z Niemiec, Ars Electronica z Austrii, Marche du Film z Francji oraz Visualisation Center C ze Szwecji.

Data rozpoczęcia: 2017-10-01
Data zakończenia: 2020-06-30
Rola: Koordynator
Pochodzenie: Projekt zagraniczny
Finansowanie: H2020