PosEmo
Narzędzie do automatycznego określania zaangażowania i pobudzenia emocjonalnego osób w obrazie z kamery

Narzędzie tworzone w ramach projektu pozwoli na automatyczne rozpoznawanie zaangażowania oraz natężenia reakcji emocjonalnej osoby na podstawie obrazu z kamery. Badania pokazują, że zachowanie osoby przed kamerą: jak często dana osoba się porusza, jak daleko znajduje się od ekranu/kamery i jak ta odległość zmienia się w czasie, mogą być wskaźnikiem emocjonalnego zaangażowania danej osoby w treści pojawiające się na ekranie. Rozwiązanie może być wykorzystywane w: badaniu użyteczności i doświadczeń użytkowników interfejsów graficznych aplikacji komputerowych, jako funkcja programów do wideokonferencji, czy w scenariuszach edukacyjnych do automatycznego zbierania reakcji (odpowiedzi) zwrotnej użytkowników (uczestników spotkań).

Data rozpoczęcia: 2022-03-01
Data zakończenia: 2023-05-01
Rola: Koordynator
Pochodzenie: Projekt krajowy
Finansowanie: TANGO-V-A
Strona www: https://posemo.io